graven. Dat was een behoorlijk arbeids intensief karwei omdat die motor met handkracht en behulp van een bok uit de drassige grond moest worden getrokken. In juli 2010 vond men bij saneringswerken de laatste motor en een tweetal propel lers terug. De onderdelen lagen ruim twee meter onder het maaiveld. Hieruit kun nen we opmaken dat de klap waarmee het vliegtuig neerkwam enorm moet zijn geweest. Herdenking Een halfjaar later, op 31 augustus 1945, werd er tijdens Koninginnedag een herden king bij het graf gehouden. Afbeeldingen tien en elf geven een beeld van deze druk bezochte herdenkingsdienst bij de zes tijde lijke graven. De dochters van de bestuurs leden van het oranjecomité plaatsten een krans bij de graven. Herbegraven De lichamen van de gesneuvelde vliegers zijn in april 1946 opgegraven door de geal lieerde gravendienst en overgebracht naar de begraafplaats in Bergen op Zoom. De burgemeester van 's-Heer Arendskerke gaf op 6 mei 1946 in een brief aan dat alle Engelse graven waren overgebracht naar de militaire begraafplaats te Bergen op Zoom.38) 14 Noten: 1. De dankbaarheid van iedereen in onze steden, ons keizerrijk en de gehele wereld, behalve in de verblijf plaatsen van de schuldigen, gaat uit naar de piloten die schijnbaar onvermoeibaar, ondanks het enorme gevaar, constant hun leven op het spel zetten en door hun dap perheid het tij van de Tweede Wereldoorlog keren. Nog nooit hebben we tijdens een menselijk conflict zoveel te danken gehad aan zo'n kleine groep mensen. 2. De RAF bestond uit drie onderdelen: Fighter Command (de jagers), Bomber Command (de bommenwerpers) en Coastal Command (de kustwacht). 3. Gedurende WO II waren 125.000 vrijwilligers actief binnen Bomber Command. Ook vliegers met andere nationaliteiten waren welkom in dit luchtmachtonder deel. Er waren ook Nederlanders actief binnen Bomber Command. 4. De Duitse luchtmacht had met de Messerschmitt Bfl09, Messerschmitt 110 en de Junkers Stuka een paar formidabele jagers. De piloten waren door de tal rijke operaties elders in Europa ook zeer gevreesd. De RAF gebruikte binnen Fighter Command de Hawker Hurricane en de Supermarine Spitfire. 5. De RAF was tijdens de Eerste Wereldoorlog opgericht en stond los van de marine en de landmacht. Die von den het onzin dat er een aparte luchtmacht bestond en stelden het nut regelmatig ter discussie. 6. Op 3 maart 1942 vloog een aantal Lancasters van het 44ste squadron een missie om zeemijnen te droppen voor de Duitse kust. Een week later vlogen de eerste Lancasters mee bij een nachtraid op Essen. De dag missie op Augsburg op 17 april 1942 waarbij twaalf Lancasters opstegen en acht het doel bereikten en de U-bootfabrieken bombardeerden, leverde een Victo ria kruis op voor de vluchtleider, John Nettleton. Hij keerde met vijf andere zwaar beschadigde Lancasters terug in Engeland. 7. De Pathfinder Force gebruikte vanaf 1943 vrijwel alleen Lancasters en Mosquito's. 8. De Pathfinders dropten bijvoorbeeld stroken zilverpa pier waardoor de Duitse radar in de war raakte. Hier door was het makkelijker de doelen te markeren en te raken. De Duitsers maakten jagers met kanonnen die recht omhoog schoten waarmee ze onder de toestellen doorvlogen. 9. Een vuurstorm ontstond als een groot aantal aparte haarden dicht bij elkaar als een grote brand de zuur stof uit de omgeving aanzogen. Hierdoor ontstond wind die het vuur versterkte wat weer tot meer aanzuiging van zuurstof leidde. Uiteindelijk leidde dit tot een vuurstorm waarbij voorwerpen en zelfs mensen naar de brand toe werden gezogen. 10. Royal Australian Air Force. 11. WAAF=Women's Auxiliary Air Force. Deze vrouwen kwamen nooit van de grond en werden ook niet tijdens missies ingezet. Ze zorgden voor het inpakken van parachutes, deden verbindingswerk en plotten in de radarruimte etc. Vrouwen in de leeftijd tussen de twin tig en dertig kozen voor de WAAF of voor het werken aan de lopende band in de vele fabrieken die nodig waren om de oorlogsmachine draaiend te houden. 12. Zijn jongere broer Allan (nu 85 jaar) werd ook piloot. Hij ging de kant op van gevechtsvlieger. Hij volgde in Canada een opleiding tot piloot maar hoefde geen mis sies in oorlogstijd meer te vliegen. 13. 28 november 1942, Sydney Morning Herald. 14. Allan werd echter niet naar Engeland overgeplaatst maar ging terug naar Australië om in een Mustang te leren vliegen waarmee hij het tegen de Japanners zou moeten opnemen. 15. Zolang we niet alle logboeken van de bemanningsleden hebben kunnen traceren blijft dit een aanname. Men probeerde wel de op elkaar ingespeelde bemanningen bij elkaar te houden. Maar dit was nog geen garantie dat een crew ook altijd samen bleef. 16. De gemiddelde leeftijd van alle vliegers in Bomber Command tijdens WO II was 22 jaar. 17. Flak staat voor FLiegerAbwehrKanone ofwel luchtaf weergeschut. 18. Dit is een veronderstelling. Vaak stapte de complete bemanning over. We weten dat Tennant en Cornwall ook in het 622 Squadron hebben gevlogen waarbij we in Cornwall's log zien dat hij de laatste maanden alleen met Bacon als piloot vloog. 19. Het 7e squadron werd als een van de eerste squadrons toegevoegd aan het Pathfinder Corps. Ofwel de 8e groep RAF. Gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 16