Kunstuitleen trekt in bij museum 'Wisselwerking kan mooie dingen opleveren' Willy van Meegen Een plus een is drie. Dat belooft de optel som van de nieuwe samenwerking van Kunstuitleen De Bevelanden en Historisch Museum De Bevelanden te worden. Hoe wel de aanleiding voor de verhuizing een noodzakelijke, grote bezuiniging voor beide partijen was, zien museumdirecteur Hans Oomen en voorzitter van het bestuur van de kunstuitleen Ben Witte veel meer voor delen dan alleen kostenbesparing. Het museum heeft het kantoor op de eerste verdieping leeggemaakt voor de kunstuit leen, die er met ingang van maart ingetrok ken is. De medewerkers van het museum hebben nu een werkplek verspreid door het museum. In de ruimte van de kunstuitleen zitten nu twee medewerkers: een van het museum en een van de uitleen. Die kunnen eikaars werk opvangen als het nodig is. Voor de exposities van de kunstuitleen is geen plek in het kantoor, die komen in de grote vitrine in het museumcafé. Die ruimte is aanmerkelijk kleiner dan het ruime lokaal in de vorige locatie, maar Ben Witte kan er mee leven: Het voordeel is dat we meer toevallige passanten zullen hebben. De locatie aan de Westwal 45 lag buiten de loop en in het museumcafé komen naast de bezoekers van het museum bovendien ook bezoekers die alleen een kopje koffie komen drinken. En dat gebeurt steeds meer. Hans Oomen: We merken dat het museumcafé steeds meer in trek is bij mensen die niet naar een kroeg willen, maar wel even willen zitten en iets gebruiken. Zes exposities per jaar zullen er te zien zijn, vaak werk van Zeeuwse kunstenaars. Schilderijen, grafiek en ruimtelijk werk. Vindt Hans Oomen het verlies van de vitrine geen nadeel? Het is belangrijk dat het museumcafé steeds verandert en dat we laten zien dat we met de tijd mee gaan. En in de kleinere vitrines laten we nog steeds voorwerpen uit onze col lectie zien. Afb. 1. De vitrine in het museumcafé waarin straks de wisselexposities van de kunstuitleen te zien zijn. (Foto's: Willy van Meegen.) 25

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 27