Geen 'gedwongen huwelijk' Waar mogelijk laat de kunstuitleen de exposities aansluiten bij die van het museum. Ben Witte: Deze zomer organi seert het museum een tentoonstelling over kant en wij gaan kunstenaars vragen op dat thema voort te borduren". Uit de wis selwerking tussen historie en actuele kunst kunnen mooie dingen voortkomen. Niet alleen Zeeuwse kunstenaars zullen er te zien zijn. De kunstuitleen is van plan om ook uitwisselingen van Zeeuwse en Rot terdamse kunstenaars te organiseren. De uitleen kan sinds kort ook putten uit de collectie van de kunstuitleen van Rotter dam, wat het aanbod voor de leden groter en afwisselender maakt. Witte: De uitwis seling met Middelburg verloopt prima, maar met de aanvulling vanuit Rotterdam kunnen we de collectie in zijn geheel opfris sen. De kunstuitleen heeft het diepste dal achter de rug, stapje voor stapje gaat het beter: een flink aantal nieuwe leden dank zij een gerichte publieksactie, de kosten besparing, het ruimere aanbod, de betere locatie in het centrum en de wisselwerking met het museum. De kunstuitleen kan nu ook ruimere openingstijden hanteren en wil net als het museum in de toekomst elke middag open zijn. Daarvoor zijn wel meer vrijwilligers nodig. Beiden verwachten dat tussen de vrijwil ligers en medewerkers van beide instan ties ook uitwisseling zal plaatsvinden. Misschien vindt een gastvrouw van het museum het leuk om ook eens bij de kunstuitleen te werken. En de educatieve medewerker van het museum en die van de uitleen gaan bekijken of er interessante combinaties te maken zijn in het educatie aanbod. De art shop van de kunstuitleen krijgt een plekje in de museumwinkel, die daardoor nog meer een plaats is waar je terecht kunt voor een mooi cadeautje. Voordelen volop dus, al met al. Oomen en Witte zien na een sombere en turbulente periode de toekomst weer zonnig in. Het is een huwelijk uit liefde, geen gedwongen huwelijk, benadrukken ze, we gaan er gewoon samen voor. Afb. 2. De ruimte waarin de kunstuitleen komt. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 28