m x 1 mm F 1 I m I. i at as mi mm r_i" ii m si :ir si I i+r M r: in in li!m lip l"". pi IjjP ii li ;i§ li II liiilii' 1 iui i <1 T U li J mm .11 .1 III lllll M 1 M, I m m.; e I m m SI 'v m m psm Drie textieltentoonstellingen in Goes Willy van Meegen Oud textiel inspireert tot nieuw Textiel is een van de specialisaties van het Historisch Museum De Bevelanden. De collectie is vooral bekend om haar streek- dracht en merklappen, maar omvat ook andere soorten textiel. Een handwerkcafé waar de oude naaldtechnieken levend worden gehouden, past dus goed bij het museum. Elke tweede maandagmiddag van de maand werken vijftien a twintig dames in het museumcafé aan uiteenlo pende 'nuttige handwerken'. Patronen worden uitgewisseld, technische proble men worden met elkaar besproken en er is altijd wel iemand die een oplossing heeft. Werk van het handwerkcafé wordt nu ten toongesteld. DDDDD DDDDD, De Doek Die Direct Droogt, daar mee maakte een fabrikant ooit reclame voor zijn theedoeken. In deze tentoonstel ling staan de vijf D's voor Diverse Dames Decoreren Droog Doeken. Op initiatief van Riet Kruitbosch maakte een aantal dames onder leiding van Jasperien Elenbaas een eigen theedoek. Een afbeelding van een theedoek van Marijtje Ceelen in het hand- nm mm up mm JSHgj SS Ab. 1 - 2. Twee theedoeken. (Alle foto's: HMBD.) werktijdschrift Handwerken zonder gren zen was de aanleiding. Op een aftelbare lap worden 9x9 vierkanten geborduurd en de vakjes worden ingevuld met spreuken en motieven. De circa vijftien theedoeken worden van 2 april t/m 11 september 2011 tentoongesteld in de merklappengang van het museum. Pronkrollen Een pronkrol, in Zuid-Nederland beter bekend als 'souvenir de ma jeunesse' is een proeve van bekwaamheid van het hand- werkonderwijs. De meisjes leerden knoops gaten maken en diverse soorten naden (het nuttige) en allerlei handwerktechnieken (het versierende). De borduurtechnieken waren zeer gevarieerd. Altijd zat er een alfabet bij; verder de holbeinsteek, Frans en Engels borduren, Richelieu, stoppen, open naaien en dergelijke. Meestal werd op kleine lapjes gewerkt en als het hele scala aan kennis gepasseerd was, werd het tot een geheel verwerkt. Een pronkrol kan wel drie of vier meter lang zijn. Geen twee lappen waren hetzelfde; hooguit zijn er kenmerken van een bepaalde streek of een bepaalde lerares. Toen het handwerkon- - ilmi M '£k 2 A i ii Ii: a i a -ï N A m ABmi rnAwi 27 E2S22 isSS' 'SSS™ SStst!! j v.rqc j... f; 4 riff:;*: 3 -SsÏkS «tft jSSS S= i j^;i:38§ i sas* M V N T V D 0 p B R D E G E U U L E E D R fl D <.i"

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 29