besteed 27 April j.l. aan 1,- per week. Ook van deze besteding werd de rekening op het bordje van de gemeente Wemeldinge gelegd.16' De kleine Jan Vervenne bleef in de familie. Hij werd ondergebracht in Wemeldinge in het gezin van Jozias Klap en Jannetje Ver venne, een zuster van Geertruida. Ondanks de opstelling van de kerkenraad tegenover moeder Geertruida, werd het kind Jan op zondag 19 april in de kerk van Kapelle gedoopt.17' In Wemeldinge liet men het er niet bij zit ten. Op 7 mei ging er, op aangeven van het burgerlijk armbestuur, een brief van de gemeente naar het bestuur van de Classis Goes met het verzoek om er voor te zorgen dat de kerkenraad van Kapelle tot de orde werd geroepen. Met haar brief van 11 mei aan de kerkenraad deed de classis daarop een verzoek om zo spoedig mogelijk op een hoorzitting te verschijnen. De kerkenraad had er echter geen behoefte aan om bij het bestuur van de classis op het matje te komen en belegde op 13 mei een speciale vergadering om de kwestie te bespreken. De notulen van de vergadering geven geen inzicht in de inhoud van de discussie, maar de conclusie is duidelijk: De meerderheid besluit om op grond van art. 11 regl. diac. te weigeren haar onderstand te verleenen.18) In de hoop nu van verder gezeur verlost te zijn, werd dit standpunt nog dezelfde dag aan de classis meegedeeld. Het was buiten de waard gerekend, want voor de classis was dit een perfecte casus om als voorbeeld te dienen voor kerkenraden die zich onder valse voorwendsels niet aan de reglemen ten wilden houden. Dit aspect zullen de leden van de kerkenraad niet in hun over wegingen betrokken hebben. Geen artikel 11 geval In zijn brief van 4 mei had het burgerlijk Afb. 1. De buurtschap Maalstede te Kapelle omstreeks 1900. (Collectie G.J. Lepoeter.) 33

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 35