/-;>■ €'y 1864 aan het burgerlijk armbestuur van Kapelle, over 1863 bedeling G. Vervenne en kind, een bedrag van 36,22.26) Jan Vervenne wordt Jan van Koeve- ringe Op 19 november 1863 trad Geertruida Vervenne te Kapelle in het huwelijk met de arbeider Cornelis van Koeveringe. Deze was al enkele jaren weduwnaar en woonde met zijn gezin op nummer A 88 in de Maal stede, naast het gezin van Jacob Hoog- strate waar Geertruida Vervenne inwoonde. Jan Vervenne werd bij het huwelijk door de bruidegom erkend en daardoor gewettigd. (kind Jan, geboren 6 Maart 1863, geboren uit Geertruida Vervenne, welk kind de beide a.s. echtgenooten in deze verklaren uit hen te zijn geboren en mitsdien hetzelve erken nen voor hun kind). In het bevolkingsregis ter werd de naam 'Vervenne' doorgehaald en vervangen door 'Van Koeveringe'. Het is zeker niet uitgesloten (misschien zelfs wel aannemelijk) dat buurman Cornelis van Koeveringe inderdaad de biologische vader van Jan was. Zo ja, waarom dan pas een aantal maanden later getrouwd? Deze vraag blijft onbeantwoord. Uit het huwelijk van Cornelis van Koeve ringe en Geertruida Vervenne werden nog drie kinderen geboren: Johannes (1865), Martina (1866) en Marinus (1868). Geertruida leefde nog lang (en gelukkig?). Ze stierf als weduwe van de in 1875 overle den Cornelis van Koeveringe, in de buurt schap Maalstede op 22 september 1911. Ze was 83 jaar oud geworden. De aangifte van het overlijden werd gedaan door zoon Jan. Jan van Koeveringe, arbeider, ongehuwd, die samenwoonde met zijn eveneens onge huwde zuster Martina, overleed te Kapelle op 11 februari 1929. y Aj Al fo o.éi l.f) fs /4 -5v. i J V X' - o'r-ctcJ /-■/ s 'V.{j z (J 'i Afb. 2. Door de armenmeester Daniël van Maris opgesteld overzicht van de door het Kapelse armbestuur aan Geertruida Vervenne en haar zoon Jan bestede kosten. De gemeente Kapelle bracht dit bij de gemeente Wemeldinge in rekening. (Collectie Gemeentearchief Kapelle.) V. a i t*i 'i 9 €ÏA. i >v w v e u r {Sr J£J A c e /jt'.fo /At ,e A ft A''. <r'i/'t %-y-t i .- Z V 4, %/.-■*. At1 ft f.' f/* w.. /J-JLJk )/'/-< OyA r'(>/ v> vy*. v. %/-e o-tf <- V tl* /i\. A S A J 35

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 37