Inhoud Woord vooraf1 De crash bij Remijn op 20 maart 1945 bij Nieuwdorp Hans van Dam2 'Wes vrouwe schelt, sal den steen dragen' (Deel II) Arco Willeboordse16 Kunstuitleen trekt in bij museum Willy van Meegen25 Drie textieltentoonstellingen in Goes Willy van Meegen27 Jan Hogerwerve, een overmoedig lid van de stedelijke garde in 1796 W.R den Toom 29 Diaconale zorg op zijn smalst G.J. Lepoeter30 Gemeente Kapelle twijfelt over nut burgerlijke stand (1813) Frank de Klerk40 Damme, een buitengewone excursie Bas Chamuleau42 Excursie naar Den Briel44 Zoekplaatje45 Boekindruk: Van Hoogstammen en Land en Heren van Stand Hugo de Potter46 Boekindruk: Zeeland van Nehalennia tot Westerscheldetunnel Frank de Klerk47 Woord vooraf Hoewel de Tweede Wereldoorlog inmiddels meer dan 65 jaar achter ons ligt worden er nog steeds vondsten gedaan die van belang zijn voor de regionale geschiedschrijving. Zo werden in de zomer van 2010 een motor en twee propellers teruggevonden van een op 20 maart 1945 net buiten Nieuwdorp neergestortte Engelse Lancaster bommenwerper. Voor Hans van Dam aanleiding om op onderzoek uit te gaan en over de resultaten hiervan een artikel te schrijven. Aan de hand van gegevens van familieleden van de omgekomen militairen en oog getuigenverslagen van mensen uit de omgeving van Nieuwdorp, worden de gebeurtenissen van die twintigste maart gereconstrueerd. In de vorige Spuije stond het eerste deel van een artikel over misdaad en straf in het vijf- tiende-eeuwse Reimerswaal, door Arco Willeboordse. In het tweede en laatste deel worden onder andere de procedures, het strafproces, de strafmaat en de uitvoering van de straf besproken. Tot slot gaat de auteur in op de verdwijning van deze strafvorm. Halverwege de negentiende komen we Geertruida Vervenne tegen in Kapelle. Zij verkeerde in moeilijke omstandigheden en deed daarom een beroep op diaconale zorg. Zorg waar zij recht op had. Maar, zoals G.J. Lepoeter ons laat zien, was ook in de negentiende eeuw recht hebben niet hetzelfde als recht krijgen. De leden van de Kapelse kerkenraad toonden zich in deze zaak niet bepaald van hun barmhartigste kant. Hogere kerkelijke en burgerlijke instanties moesten zich ermee bemoeien om deze zaak tot een goed einde te brengen. Vijftig jaar eerder had men zich in Kapelle ook al eens verslikt in een procedurele kwestie. Nadat de burgerlijke stand van 1811 tot en met 1813 was bijgehouden, dacht de gemeente Kapelle dat die nieuwigheid met het verdwijnen van de Franse overheersing ook wel weer zou verdwijnen. Niets was echter minder waar en het leidde tot heel wat problemen voordat die vergissing rechtgezet was, vertelt Frank de Klerk. Wij hopen velen van u weer te zien bij de jaarvergadering op 15 april a.s. met als prominent spreker prof. em. dr. R. Baetens mede-auteur van het in 2010 uitgegeven boek 'Geld in het water'. Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw. De titel van de lezing: 'Zeeland en Antwerpen, dichtbij en toch veraf!'. De jaarvergadering vindt plaats op een nieuwe locatie: in Uitspanning de Goederenloods te Goes. Op de achterzijde van het activiteitenprogramma vindt u een routebeschrijving en de korte inhoud van het hiervoor genoemde boek. De redactie De nota van de Heemkundige Kring voor uw bijdrage over 2011 is bijgesloten in dit blad.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 3