Zoekplaatje Mevrouw G.D. Ruissen uit Ouwerkerk stuurde ons onderstaande schoolfoto, afkom stig van de familie Huisson, met het ver zoek om informatie over de afgebeelde school en personen. De veronderstelling was dat het een schoolklas uit Oud-Sabbinge betrof. We hebben de foto op onze website geplaatst en van de heer C.F. Stevense uit Middelburg ontvingen wij onderstaande reactie: 'Ik denk dat we de oplossing niet moeten zoeken op Oud-Sabbinge en ook niet op Zuid-Beveland. Volgens mij is dit de Nieuw- landse klederdracht, van Nieuw- en Sint Joosland. Deze dracht is totaal anders dan de Walcherse, maar heeft wel overeenkomst met de Zuid-Bevelandse dracht. Aangezien deze dracht alleen op Nieuwland werd gedragen moet het schooltje dus ook op dat dorp hebben gestaan. Ik heb twee prints bijgevoegd als vergelijkingsmateri aal, de eerste als vergelijking met het zoek plaatje wat betreft de dracht en de tweede wat betreft het schooltje. Het schooltje is het huis met de eerste deur (rechts). Deze deur was de gemeenschappelijke ingang van zowel het schooltje als het aangren zende gemeentehuis (met plakkeborden). Als ik de gevel en de raam- en deurpartij vergelijk met het zoekplaatje dan kom ik tot de conclusie dat de foto hier gemaakt moet zijn. Dat geldt ook voor de vergelijking van de klederdrachtkaart met het zoekplaatje (deze foto is niet bij de school gemaakt, maar aan, waarschijnlijk, de Molendijk). [Deze foto is te zien op onze website, red.] Na afbraak van het gebouwencomplex ver rees hier in 1927 het nieuwe raadhuis van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland. De "bovenmeester" was een zekere heer A. van Houte. De schoolfoto dateert m.i. eind negentiende, begin twintigste eeuw.' Namen van leerlingen konden niet ach terhaald worden. Een andere foto met dezelfde bovenmeester en dezelfde school, maar met een andere klas, kunt u zien op onze website. Afb. 2. Schooltje en gemeentehuis. (Collectie C.F. Stevense.) Afb. 1. Schoolfoto. Collectie familie Huisson.) 45 B

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 47