is het vermakelijk om bekende gravures, zoals die van de stad Reimerswaal uit de Kroniek van Smallegange verstript te zien. Turkse slaven die in 1604 door Prins Mau- rits worden bevrijd, schepen zich in en zeg gen daarbij, ook weer met een knipoog: Tot over 350 jaar. In het Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) moppert vadertje Cats op de kinderen die achterop zijn met slijk besmeurde koets VUUL hebben geschre ven. Het ontlokt Cats de dichtregel: Kin- ders bin hinders. Het Zeeuws aandeel in de slavernij komt iets te karikaturaal uit de verf, daar zou een iets ernstiger toon beter gepast hebben. De tekening van de 'Beren- ning van Aardenburg' in 1672 is sfeervol. Jammer dat de achttiende eeuw het met anderhalf plaatje moet doen, om dan uit te komen bij de Franse Tijd. In 1809 gebeurt er weer iets groots in Zeeland: de Engelsen landen en de Wilhelminapolder bij Goes wordt ingepolderd. Hier kunnen tekenaar en schrijver weer flink uitpakken. Datzelfde geldt voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waar de dramatische gebeur tenissen in enkele treffende tekeningen worden samengevat. De tekening van het brandende Middelburg is fraai, zoals ook de hele inkleuring van het album voortref felijk is. In enkele stappen zijn we dan via de Ramp en de Deltawerken bij de moderne tijd gekomen. De laatste bladzijden van het album bieden een kijkje in de keuken van de makers: hoe komt een dergelijk boek tot stand. De kopers van de gelimiteerde editie kun nen helemaal hun lol niet op, want hierin bevindt zich een repro van het schetsboek waaruit het boek is ontstaan. Het is boei end om te zien hoe uit enkele potloodlijn tjes de striptekeningen tot stand komen. De daverende verkoopcijfers, ook van de Duits talige editie, bewijzen dat er een markt is voor dit soort historisch geïnspireerde strips. Voor velen zal het een eerste kennis making met de Zeeuwse geschiedenis zijn, die hopelijk naar meer smaakt. Uitgeverij Het Paard van Troje is goed bezig. Frank de Klerk Afb. 1. Pagina uit het boek. 48 RBIMERéWAAL J JA, EEN BELANGRIJKE HAVEN5TAP AAN P£ OOéTERéCHELPE/ OP ZUIP-BEVELANP. ER WERP RONP REIMERéWAAL ZOVEEL ZOUT GEWONNEN UIT HET VEEN/ PAT HET LANP ERG BEGON TE VERZAKKEN. OP 5 NOVEMBER 1530 Ié HET éPRINGVLOEP: 5INT FELIX QUAPE 5ATERPAGH. VIJF VOET EN EEN PAAR PUIM!

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 50