Pieter Lindenbergh (1851-1940), landbouwer te Wemeldinge Nr. 619. Den 18 November (1851) verloste van eenen zoon de vrouw van Adr. Lindenbergh. Solvit 5,-.1' G.J. Lepoeter Biografische gegevens Pieter Lindenbergh werd op 18 november 1851 te Wemeldinge geboren als zoon van timmerman Adriaan Lindenbergh en bur gemeestersdochter Catharina Johanna Verlare. Hij was het derde kind in het gezin waarin negen kinderen geboren wer den. Op 23 december 1875 trouwde hij te Wemeldinge met Pieternella Dekker, de op 12 februari 1855 geboren dochter van Pie ter Dekker (landbouwer en burgemeester van Wemeldinge van 1878 tot 1902) en van Dina de Groene. In het gezin Lindenbergh- Dekker werden gedurende de periode van 1876 tot 1898 dertien kinderen geboren, waaronder een tweeling. Pieter Lindenbergh woonde een groot deel van zijn leven op de boerderij 'Onder de Lin deboom' aan de Chezeeweg. Op 31 augustus 1922 werd hij voor zijn verdiensten voor de gemeenschap beloond met een benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij overleed te Wemeldinge op 8 april 1940. Echtgenote Pieternella Dekker overleed enkele weken later, op 28 mei 1940. Intelligent en doortastend We weten het nodige over Pieter Linden bergh. Dat komt niet in de laatste plaats omdat hij ons een tweetal interessante documenten heeft nagelaten. Om te begin nen een uitvoerige serie Herinneringen, die in 1933 in een soort feuilletonvorm werden geplaats in de Provinciale Zeeuwsche Cou rant en vijftig jaar later werden herhaald in het ZLM-blad. Verder zijn geschrift Levenservaringen. Dit was oorspronkelijk alleen bestemd voor zijn nazaten.2' Verder zijn er de overleveringen. Veel is er - vooral in de familie - over handel en wan del van deze markante man bekend geble ven. Wat mede hieruit duidelijk naar voren komt is dat hij zijn geestelijke bagage in hoofdzaak dankte aan zijn afstamming van Afb. 1. Pieter Lindenbergh (1851-1940) met echtgenote Pieternella Dekker (1855-1940). (Afbeelding 1-4: Collectie J.C. de Groene, Wemeldinge.) moeders kant. Moeder Catharina Verlare was een bijzonder sterke vrouw, zowel naar lichaam als naar geest. Zij bestuurde haar gezin met straffe hand. Zij was een over heersende figuur. Zij was een vraagbaak voor iedereen, was goed voor de armen en praktiseerde vele jaren als (formeel onbevoegde) vroedvrouw.3' Kwade tongen beweerden dat ze beneden haar stand ge trouwd was met de timmerman Adriaan Lindenbergh. Zij was het enige kind van landmeter Pie ter Verlare, die vanaf 1832 burgemeester van Wemeldinge was. Het was deze groot vader (overleden 23 december 1859) waar voor Pieter Lindenbergh een groot ontzag en grote bewondering had. Deze P. Verlare is de treffelijkste figuur uit onze bekende rij van voorouders. Zijn ver standelijke opleiding was verre boven het gewone uit die tijd. Hij leerde landmeten en deed er examen voor. ...Ik heb P. Ver lare nog zeer goed gekend, dikwijls heb ik aan zijn hand medegewandeld. Hij had de gewoonte zoo nu en dan eens hardop te denken. 8

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 10