producten. Deze zaken gingen goed, wij bewerkten het land goed, hadden goede oogsten en de prijzen waren toen hoog. Wij verbouwden toen veel vroege en late aardap pelen, wat toen nog niet algemeen voor den handel gedaan werd. Ook met landmeten hield hij zich in die tijd bezig. 1877, zelfstandig landbouwer Op 23 december 1875 werd het huwelijk tussen Pieter Lindenbergh en Pieternella Dekker gesloten. Ze woonden bij Pieter- nella's ouders op de hofstede Maalkote. Mijn vrouw deed ongeveer hetzelfde werk als tevoren en ik maakte mij op verschil lende wijzen nuttig in het bedrijf van mijn schoonvader, die toen blijkbaar veel met mij op had. Op 29 september 1876 werd op Maalkote hun eerste kind, zoon Adriaan, geboren. Voorjaar 1877 was het zover, Pieter Lin denbergh begon op een eigen bedrijf, de hofstede Onder de Lindeboom aan de Chezeeweg. Dat was voor de hand liggend, want deze hofstede was eigendom van de familie. Evenals Schoudee had grootvader Pieter Verlare destijds met een vooruit ziende blik, ook deze hofstede gekocht. Tot en met 1876 was Onder de Lindeboom op jaarbasis verpacht geweest aan Marinus Traas. Ik kreeg met inbegrip van hetgeen van Maalkote kwam, waarbij een paard gratis, 3.000 van schoonpapa; verder vond hij dat ik hem maar niet lastig moest vallen. Mijn vader zorgde voor de rest van het benoodigde geld.8) Het was een grote ver antwoordelijkheid, de zorg voor een eigen bedrijf en voor een zich snel uitbreidend gezin. Het was voor de landbouw ook geen gunstige tijd, 1877 was een jaar met over het algemeen slechte oogsten en de prijzen van de meeste producten waren veel lager dan de voorbije jaren. Het was het begin van de grote landbouwcrisis, de jaren die volgden zou de situatie alleen maar slech ter worden. De roomboterfabriek te Wemeldinge 17 april 1893 was in Wemeldinge een ge denkwaardige dag. Toen begon in de Coö peratieve roomboterfabriek 'Het Hart', die zijn naam aan de voormalige en in 1891 grotendeels door brand verwoeste bier brouwerij ontleende, het productieproces te draaien. De uitvinding van de margarine in 1869, gepaard gaande met een toename van de oppervlakte weiland en daarmee het aantal melkkoeien ten gevolge van de crisis in de landbouw, veroorzaakte dat de boterprijs met 35 cent per pond op een dieptepunt was beland. De jaren daarvoor waren naar het voorbeeld van Friesland op enkele andere plaatsen in de provincie Afb. 4. De in 1929 nieuw gebouwde roomboterfabriek.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 15