Waterleiding - Artikelen De waterleiding in 1911 Frank de Klerk In het jaar 1910 scheert de komeet van Halley langs de aarde. Mensen met een ge voelige natuur zien daarin allerlei voorte kenen, zoals rampspoed en natuurgeweld. In zekere zin komt dat uit in 1911. Al enige tijd zijn er plannen in de maak voor de aanleg van de waterleiding in Zee land. De provincie neemt nog niet zo het voortouw, zodat er een Zuid-Bevelandsche Waterleidingmaatschappij wordt gevormd, die voor dit gebied plannen gaat uitvoe ren. Begin 1911 liggen er twee plannen op tafel voor de aanleg, een Plan Kuipers en een Plan Francke, een Duitse firma die nogal wat ervaring op dit gebied heeft. Beide plannen voorzien in de aanleg van een buizennet vanaf West-Brabant, pomp- machines, ontijzeringsapparaten, een watertoren, etc. Tot directeur wordt Jan van Poelgeest benoemd, eerder ingenieur bij de drinkwaterleidingen te Amsterdam. Het Rijk draagt bij in de onderneming, die verder als naamloze vennootschap door de deelnemende gemeenten (niet alle Bevelandse gemeenten doen mee) wordt gefinancierd. 's-Gravenpolder en Borssele deinzen terug voor de investering en doen niet mee. 's-Gravenpolder kiest later eieren voor zijn geld en meldt zich tegen hogere kosten alsnog aan, de mensen in Borssele blijven nog tientallen jaren water putten uit de dorpsvate en de regenbak. Gemeen ten waar waterleiding komt kunnen hun bouwverordening aanpassen. Als de water leiding er zal zijn hoeven er in de toekomst immers geen dure regenbakken meer bij nieuwe huizen te worden gebouwd. Op 22 juli 1911 verleent de minister van Binnenlandse Zaken aan de firma Carl Francke concessie voor de aanleg van de waterleiding voor 1.270.816 gulden, zeg maar een half miljoen euro. Binnen een jaar na die datum zal de waterleiding functioneren in Goes en in de plaatsen ten oosten van Goes. Binnen achttien maanden zal dat het geval zijn in de overige gemeen ten op Zuid-Beveland die meedoen. In de praktijk zal het iets langer duren. De firma Francke stalt twee automobielen voor haar opzichters in Goes in een garage in de Stalstraat, tegenover de Veiling aldaar. Dit straatje ligt westelijk van de Grote Markt. Het nieuwtje haalt de krant van 25 juli 1911. De voorbereidingen voor de waterleiding gaan in 1911 dus al van start, maar water is er dan nog niet te leveren. Juist dat jaar is sprake van een extreme droogte die tot waterschaarste en veesterfte leidt. Een beter argument voor de nieuwe waterlei ding is nauwelijks te bedenken. In de lange periode van droogte in de zomer van 1911 moet het schaarse water worden gedistri bueerd. Per spoor worden tanks met water aangevoerd. In Goes krijgt elk gezin per dag twee emmers water, meer niet is de bedoeling, maar dat lukt niet helemaal. Het beste en voordeeligste adres C. ÜOMINICUS Jr.'-'Katlendijke. Afb. 1. Slimme ondernemers spelen in op de nieuwe waterleiding. VOOK ALI.E IS BIJ FILIAAL NIEUWSTRAAT{GOES. Men vrage in eigen belang prijzen en inlichtingen. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 27