4 WÉM "Z1 9 zichtbaar op de foto. Als u goed kijkt, ziet u aan de lamp een kleine bal hangen. Dit is de zogenaamde burgemeestersbal, nu ook in de collectie van het museum. Deze holle bal bestaat uit twee delen die uit elkaar te draaien zijn. Aan de binnen kant staan talloze namen van burgemees ters geschreven. De oudste is uit 1631 van burgemeester La Grappe en de laatste van burgemeester Huber uit 1966. Hij heeft de bal in 1970 in bruikleen gegeven aan het museum. Ook burgemeester Hajenius, die op de foto staat, heeft zijn naam in de bal geschreven, net als ruim zestig andere burgemeesters. Waaronder voor veel Goe- senaren waarschijnlijk bekend klinkende namen zoals Van Dusseldorp en Keetlaer. Op onze registratiekaart is vroeger een keer met de hand geschreven: n.b. bal hing aan lamp in het stadhuis. Met deze foto hebben we daar nu bewijs voor dat het in derdaad zo was. Dit geeft een ontzettend leuk historisch beeld: een burgemeester aan het werk op zijn kantoor in het stad huis, met de bal aan de lamp. Naast het object zelf, dat op zich al een grote historische waarde heeft, is ook de traditie erachter erg interessant. Waarom schreven de burgemeesters hun naam in deze bal? En waarom deed niet elke bur gemeester dat? Het griffen van je naam op een object lijkt een traditie op zich te zijn. Zo stonden er op de muur bij de HBS in Goes namen gekrast van leerlingen, onder andere die van F.Q. den Hollander. Ook bij het museum zien we dit fenomeen: op de muur aan de achterzijde van het pand staan verschillende namen gekrast van Afb. 3. en 4. Burgemeestersbal, binnenkant. Afb. 2. Burgemeestersbal. (Overige afbeel dingen: collectie HMDB, foto's Kim Sluijter.) >C 28 t\

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 30