Mm&mm MUSEUM Groninger merklappen Cees van den Bovenkamp, met medewerking van Nel van Leijen Op 6 oktober 2012 ging de Groninger merk- lappententoonstelling in de merklappen- gang op de eerste verdieping van het His torisch Museum De Bevelanden (HMDB) van start. Tot en met 3 maart 2013 kan een geïnteresseerde bezoeker een bezoek bren gen aan deze expositie. De conservator merklappen van het HMDB, mevrouw Nel van Leijen, merkt op dat Groninger merklappen uit de collec tie van Hennie en Sjoerd Stevan, van het Museum voor Naaldkunst uit Winschoten, aangevuld met twee particuliere Groninger merklappen en een Groninger merklap uit eigen collectie van het HMDB, de hoofd moot vormen van de tentoonstelling. Actueel voor wat betreft merklappen uit de provincie Groningen is ook het onlangs verschenen boek van Hennie en Sjoerd Stevan: Zwarte merklappen uit het Oldambt 1800-1880. In dat boek is een IlSfiiSIflilB HISTORISCH artikel opgenomen over de merklap van Albertie Borgesius uit de collectie van het HMDB. Hoe komt een Groninger merklap nou in het HMDB terecht Daarover vertelt mevrouw Van Leijen ons: 'Bij het lezen van een eerder verschenen boek van de hierboven genoemde auteurs, onder de titel Pronkjuweeltjes uit het land van Jaarfke, besefte ik dat wij een merklap in onze collectie hadden die voldeed aan de kenmerken van een merklap uit het Oldambt. De opbouw van de merklap met de bloemenpotten en levensboompjes met JÊSL jfe iffi DE BEVEIANDEN GOES 30

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 32