anjelieren en de gekroonde letter G, die verschillende malen voorkomt op de lap, zijn kenmerkend voor de Groninger merk lappen uit het Oldambt. Verder borduurde Albertje Borgesius, behalve haar naam voluit, de initialen van haar broers en zus sen op de lap en mogelijk verwijzen de A en de E in het midden van de lap naar de initialen van haar moeder Alagonda Geer- truida Eltjens (1767-1847) en G B aan de onderzijde van de lap, haar vader Jacobus Goedhartus Borgesius, predikant (1761- 1834). Zij moet de lap na 1809 hebben gemaakt, omdat ook de initialen A B van haar jongste zusje, Alagonda (Geertruida) Borgesius, er op aangebracht zijn, namelijk rechtsboven op de lap. Zij is dan rond de dertien jaar. In tegenstelling tot de andere merklappen uit het Oldambt, die met ge heel zwarte zijde zijn geborduurd, is de lap van Albertje met meer kleuren zijde gebor duurd op linnen stof. Albertje huwt met Pieter Adriani, chirurgijn en vroedmeester (1795-1879) en via overerving in de vrou welijke lijn komt de lap in bezit van haar achterkleindochter Alagonda Geertruida Lucieer, arts (1893-1983), gehuwd met Adriaan van der Have, boomkweker (1890- 1947)'. Andere Groningse merklappen op deze expositie Nel is enthousiast over de aankomende tentoonstelling en vertelt wat er nog meer te zien zal zijn. Let maar op! 'Van de familie Wartena zijn eveneens twee merklappen uit het Oldambt op de tentoon stelling te zien. De oudste is gemaakt door Pietertje Jacobs Hovenga in 1830; deze lap is nu in het bezit van Nel van der Sluijs- Wartena, een achter-achterkleinkind. Titia Margaretha Koning, geboren in Wedde, trouwde met Sjoerd Wartena, fruitteler te Kattendijke. Ze borduurde een kopie van deze lap met daarop De Verwachtinghe van Kattendijke. Ook de geschiedenis en de achtergrond van deze lappen worden uitge breid besproken in het nieuwste boek van de familie Stevan.' Bij de opening van de tentoonstelling op 6 oktober, was mevrouw Albertien van der Have, de kleindochter van Alagonda en Adriaan van der Have, aanwezig om een exemplaar van het boek Zwarte merk lappen uit het Oldambt 1800-1880 in ont vangst te nemen. Dit boek is verkrijgbaar in onze museumwinkel!' Afb. 1 (links). Merklap Grietje Amelings, 1783. (Foto: Sjoerd Stevan.) Afb. 2 (rechts). Merklap Albertje Borgesius. (Foto: Nico van Rooijen.) 31

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 33