Kijkers van het bekende tv-programma 'Boer Zoekt Vrouw' zagen zondag 2 septem ber 2012 een van de deelnemende boeren aan het werk aan de hoeven van een koe, die, inderdaad, in een travalje stond. Reacties van lezers (2) De heer D. Martens uit Oudenbosch, schreef ons eveneens naar aanleiding van de vorige Spuije: 'Er moet me toch even iets van het hart over De Spuije nr. 86. Op blz. 31, boven in kolom 2 wordt Napoleon weer eens mis bruikt. De volkstelling van 1795 is zeker niet door hem verordonneerd. Dat jaar zit hij als bevelhebber van de artillerie in het Franse leger in Parijs en slaat hij in oktober nog op bloedige wijze een royalistische opstand neer. Daarna verdwijnt hij als brigadegene raal naar Italië. Deze volkstelling of exacte telling van alle inwoners, zig onder hunne Parochie en Ju risdictie bevindende, zonder eenige Uijtzon- deringe van Staat off Ouderdom, komt uit de koker van de 'Provisioneele Volksrepre sentanten van Zeeland'. Zij verplichtten op 26 november 1795 via de Municipaliteit der Stad Goes elke gemeente op Zuid-Beveland om op 3 december 1795 elk Hooft des Huijs- gezins op en aangeven 't getal en de naamen Zijns Huijsgezins. In die tijd, zowel voor als in de Franse tijd, vinden we in de Resolutiën van de gemeen ten veel lijsten: van belasting ter afwering van de vijand, opstaand hout, gewassen te velde, beestialen, boomgaarden, stem gerechtigden en weerbare mannen. Voor genealogen zeer interessant.' Afb. 1. Hof Welgelegen. (Foto Frank de Klerk.) 40

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 42