Blinde dichter uit Kapelle Frank de Klerk Dingeman Korstanje werd op 17 februari 1880 in Kapelle geboren. Zijn ouders waren Stoffel Korstanje en Pieternella Slager. Het gezin maakte deel uit van de Vrij Evan gelische Gemeente en zal in Wemeldinge naar de kerk zijn gegaan. Uit het echtpaar werden tien kinderen geboren, waarvan er negen volwassen werden. Dingeman was het vijfde kind. In een enkele jaren geleden samengestelde genealogie Korstanje staat alleen zijn geboortedatum. Dit feit, en doordat hij enige faam als amateur-dichter verwierf, was reden om zijn leven te recon strueren. Bovendien wordt duidelijk hoe een lokaal armbestuur op een dergelijk geval van invaliditeit reageerde. Vanaf zijn jeugd had Dingeman slechte ogen, was hij bijziend, klaagde hij over zijn ogen. Zijn moeder overleed in 1901. Omstreeks 1907 begonnen zijn ogen sterk te tranen, ze werden pijnlijk en zijn zicht verminderde. Hij kwam onder behandeling van professor Straub te Amsterdam. Zijn vader of een oudere broer of zus moeten met hem meerdere malen de lange trein reis naar Amsterdam hebben gemaakt. Na een druppelkuur verbeterde de toestand enigszins, de klachten gingen echter nooit helemaal over. Na enige tijd begonnen de klachten opnieuw, nu in ergere mate. Professor Koster te Leiden herhaalde de behandeling met druppelen. Uiteindelijk werd Dingeman vrijwel volslagen blind. Slechts de beweging van een hand vlak voor zijn gezicht kon hij waarnemen. De vermoedelijke oorzaak van het verdwijnen van zijn gezichtsvermogen was 'buphtal- mus'. Doordat hij vijf klassen van de lagere school had doorlopen had hij zich enigszins ontwikkeld. Voordat Dingeman geheel blind werd, had hij inkomsten uit klein handel in manufacturen, anders gezegd, hij leurde met kleine goederen langs de deur. Na de fatale periode waarin hij met blindheid werd geslagen, had hij geen in komsten meer en verkeerde in armoedige omstandigheden. Hij woonde bij zijn vader in Maalstede, een buurtschap tegen het dorp Kapelle aan. Dingeman beschikte over een goed geheugen en kon de dingen nogal aardig formuleren. Tijdens de grote droogte van de zomer van 1911 verraste hij Kapelle en omstreken met de uitgave van een gedicht dat aan deze noodtoestand was gewijd. (Zie ook het artikel 'De wa terleiding in 1911' elders in deze Spuije.) Hij trachtte hiermee wat geld bij elkaar te krijgen om in zijn onderhoud te voorzien. Het gedicht werd op grote schaal gekocht, enerzijds omdat het op een aardige ma nier de gebeurtenissen van die hete zomer beschreef, anderzijds om de schrijver te ondersteunen. Hij vestigde er de aandacht mee op zijn weinig rooskleurige toestand. Het halve boekje besloeg overigens aanbe velingen om het toch vooral voor de prijs van minstens tien cent te kopen. Allereerst sprak de hervormde predikant van Kapelle J.D. Schmidt, pas vader geworden van de latere beroemdheid Annie M.G., de lezers toe. Men hoefde, volgens de dominee, geen hoogdravend gedicht te verwachten. Het boekje moest echter worden gekocht we gens de dichter. De volgende inleider, hoofd van de openbare school A. van de Brugge, ging in op de persoon van Dingeman Kor stanje: hij is de zoon van een arbeider, 31 jaar oud, blind en arm. Hij schetste de sombere situatie waarin Dingeman verkeerde sinds hij blind was geworden. Toen hij volledig voor zijn onderhoud op zijn ouders was aangewezen, had de onfor tuinlijke gezocht naar middelen om hun geldzorgen te verlichten. Hij probeerde eens iets te schrijven, een gedichtje, hoewel gebrekkig van vorm. De droogte van 1911 bood een dankbaar onderwerp om een lang gedicht te maken. Hij maakte het in zijn hoofd, waarna hij het aan een jongere broer dicteerde. Drukker/uitgever J.J. van der Peijl uit Yerseke hoorde van het gedicht en bood zich aan om het tegen zeer geringe kosten uit te geven. Het is niet bekend of 2

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 4