borstels. Een meegestuurde ansichtkaart toont een werkkamer, die Spartaans is ingericht. Op de kaart zijn vier mannen en twee vrouwen rond een tafel bezig met het maken van pantoffels. Er ontstond cor respondentie tussen het armbestuur en de leiding van Wolfheze. Niet alleen was er in 1919 nog geen kamertje vrij, ook hikte men in Kapelle tegen de hogere kosten aan. In Amsterdam ging het om een jaarbijdrage van tweehonderd gulden, terwijl Wolfheze driehonderddertig gulden zou gaan kosten. Daarvoor ontving een bewoner een eigen kamertje, eten en drinken, bewassing, dok ter, medicijnen en kleding. Verder kreeg iedere bewoner een klein zakgeld. Door besluiteloosheid van het armbestuur werden in de daarop volgende periode vrijkomende kamertjes steeds weer opge vuld door anderen. Een nieuwe brief van mevrouw Diepenhorst legde men naast zich neer. Zij meende dat Dingeman er vooral op zou vooruitgaan doordat hij een eigen kamertje met privacy zou krijgen. In Amsterdam sliepen de blinden op slaap zalen en was het altijd rumoerig. Dit zou wel eens de voornaamste reden voor de hoofdpijnklachten van Dingeman kun nen zijn. In 1922 kon Dingeman eindelijk Amsterdam achter zich laten. Begin no vember van dat jaar verhuisde hij naar Wolfheze. Directrice Sara Mansvelt heette hem hier welkom. Dit instituut was in 1912 in gebruik genomen, nadat konin gin Wilhelmina er in 1911 de eerste steen voor had gelegd. Het instituut bestaat nog steeds, het heet tegenwoordig 'Het Schild' en ligt vlakbij Arnhem. Dit instituut zou vijftig jaar lang het huis van Dingeman zijn. Hier maakte hij in september 1944 het bombardement mee dat een onderdeel was van de slag om Arnhem. De bewoners van het tehuis werden vervolgens geëva cueerd naar Bussum. Daarna keerden ze terug naar Wolfheze; in Hotel Wolfheze vonden ze een tijdelijk onderdak totdat het tehuis herbouwd zou zijn. Dingeman kreeg in 1947 in dit hotel last van een dubbele hernia en moest opgenomen worden in het 11 w 11 nt t tinïrrrit t vt tnrr Afb. 4. Buitenkant van het Tehuis, 1912. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 8