ijdi'fc Maart /Jy Hf, m -4 f* u tlvifi/ecJJc 10 c a>- lik ttfó HÓ, /Mi Jfjj Om IManliq /fy/ '7 (jAis***-*- ÓaejLy f-c 1 eir Afb. 6. Inschrijving van vier Zeeuwse remplaqanten, Geill, Maas, Van Bleesem en Deloose, in de marineregisters in Rochefort. (Uit het boek van het 17e bataillon de la marine Imperiale, 2e compagnie provisoir, inv. nr. 3 E-3-85 no 6.) (Veere), die waren ingedeeld bij het 21ste regiment de ligne. Het is bijvoorbeeld de vraag of Pierre Normain uit Valenciennes, die voor Izaak Wondergem in dienst was gegaan, het heeft overleefd. In het stamboek staat achter zijn naam dat hij op 13 november 1813 krijgsgevangen was gemaakt.32' Datzelfde geldt voor chirurgijnsleerling Hendrik Ruthe uit Kapelle, die op de avond voor hij zich in Middelburg moest melden in een notarisakte erkende dat hij de vader was van het ongeboren kind van Maatje Kreek- endamme, dochter van de pas overleden chirurgijn van Nisse, die hij enige tijd had vervangen. Hoewel hij plechtig beloofde met Maatje te trouwen is hij nooit (in Zee land) teruggekeerd.33' Johannes Ruster uit Wemeldinge en Wil lem Sas, geboren in Gorcum en in dienst voor respectievelijk Jacob Katsman uit Wolphaartsdijk en Bastiaan Verheij Pols uit Kortgene, werden na verloop van tijd afgekeurd en naar huis gestuurd, zodat beide substituanten alsnog voor dienst werden opgeroepen. Slechts van acht remplapanten is in de administratie van de burgerlijke stand hun levensloop teruggevonden. Cornelis Manhave uit Vlissingen, vervanger voor Jacobus Wagenaar uit Wolphaartsdijk is in dienst van de Nederlandse marine ge treden en in 1824 ongehuwd overleden op het marinefregat Minerve. Mogelijk dat ook Adriaan Schoe uit Domburg, in dienst voor Adriaan de Moor uit Wissenkerke, voor een militaire loopbaan heeft gekozen. Uiteindelijk overleed hij in 1850 te Vrou wenpolder. Van Marinus Meijler, zoon van Adam Meijler, die een wagenmakerij had 9 c P>eC/#f h 1 Jp/tjUuuf t/a Ayy&r C' /vOHrU 'y e'f* 'k/yyyy'/yy y rJiT/Untu. rJr Km iymr' <T/ /rl /<ji

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 11