Wisse is verwekt. En drie maanden na de geboorte ging Hendrik Holland voor Aar- nout Wisse in dienst. Waarschijnlijk heeft Leuntje gewoon haar werk als dienstmeid op de hoeve voortgezet, zolang Hendrik in dienst was. Na de dienstperiode Hendrik moet ongeveer half juni 1814 zijn thuisgekomen en had toen circa twintig maanden dienst gedaan.41 Hij zal vrij snel Aarnout Wisse hebben aangesproken om zijn verdiende premie op te strijken. Het ging om een bedrag van ongeveer 1.000,-, verminderd met de 100,- handgeld en het bedrag van 150,- dat over 1813 was uitbe taald, zodat er nog ongeveer 750,- te ver rekenen viel. Of er betaald is nog voor het huwelijk van Aarnout Wisse met Leuntje Minnaard op 29 september 1814 en diens plotselinge overlijden elf dagen later is niet duidelijk, maar in ieder geval zal Hendrik zijn centen zeker van de nabestaanden hebben gekregen, want in 1815 kocht hij een huisje op het dorp.5) Het gezin telde in 1824 zeven dochters. Daarna kwamen er een aantal jaren, die alleen ongeluk brachten. De jongste dochter overleed drie maanden na haar geboorte. Zoontje Marinus overleed op 17 november 1829 slechts elf weken oud en een maand later, twee dagen voor kerst, overleed zijn vrouw Leuntje Westveer. Hen drik Holland bleef achter met zes dochters en een zoontje. De oudste dochter Jacoba was inmiddels achttien jaar en zal de huis houdelijke taken wel op zich hebben geno men. Op 3 september 1829 huwde Hendrik, 43 jaar en arbeider van beroep opnieuw, nu met de 38-jarige arbeidster Maria Eli sabeth Janssen. Een maand na de bruiloft overleed zoontje Hendrik op de leeftijd van vier jaar. Het gezin werd daarna nog uitgebreid met twee zonen, Hendrik (1830) en Pieter (1833). Op 8 januari 1841 overleed Hen drik Holland als arbeider te Kruiningen op 51-jarige leeftijd. Ook beide zonen zijn op vrij jonge leeftijd overleden. Pieter al in 1855, 22 jaar oud en Hendrik in 1862, 32 jaar. De rijkdom en welvaart waarop Hendrik gehoopt had toen hij zijn contract tekende, is voor hem niet uitgekomen en is waar schijnlijk tekenend voor alle Zeeuwse, maar zeker voor alle Bevelandse rempla- canten. Alleen de sterke verhalen over zijn diensttijd onder Napoleon zullen hem in de plaatselijke herberg nog enig aanzien heb ben gegeven. 14 Noten: 1. Oorspronkelijk stond achter de naam van Aarnout Wisse de aantekening dat hij bestemd was voor het 126ste regiment de ligne. Hoewel het regel was dat de rempla^ant bij hetzelfde onderdeel werd ingedeeld, gebeurde het toch wel eens dat deze naar een andere eenheid moest. 2. Peter Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910, Wageningen, 1998, p. 491-497 en p. 674, tabel H7. 3. Jacobus de Baare is via 'Zeeuwen gezocht' niet meer in Zeeland te traceren. Zijn broer Isaak huwde in mei 1814 te Middelburg. 4. Precies negen maanden later, op 17 maart 1815, werd dochter Martina geboren. 5. Is Aarnout Wisse overleden ten gevolge van een onge val of aan een plotseling optredende ernstige ziekte?

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 16