Afb.l. Arrestatie van een heks, Howard Pyle en Victor Bernstrom, 1883. dat die man hun niet gezegd had dat het kind betoverd was, maar ze een drankje had gegeven waarvan het kindje een paar keer per dag een lepel moest innemen. Het hele dorp ging zich er mee bemoeien. Adriaan had aan Janneken Versluijs in Ellewoutsdijk verteld dat Hester zijn kind betoverd had. Ook dat Hester eens een koek gebakken had en daarvan een stuk aan een zekere Pieterken had willen geven, die het geweigerd had. De kerkenraad vond het niet nodig om Janneken te gaan onder vragen. Maria Jans zou gezegd hebben dat toen Adriaan in Vlaanderen was, de waar zegger tegen hem gezegd zou hebben: Wat doe je hier Jacob den Barbier uwen mees ter weet soo wel als ick dat u kint betoovert is en oock wie het gedaen heeft. Natuurlijk werd er ook flink ruzie gemaakt. Tanneken had Hester uitgescholden voor een vodde en gezegd dat het haar speet dat ze haar ooit gekend had. Ze verweerde zich door te zeggen dat ze dit alleen gedaan had nadat Hester Adriaan een schelm, dief en straet- schender genoemd had. De kerkenraad besloot alle drie het avond maal te ontzeggen, maar niet voordat ze een lange preek moesten aanhoren, waarin hen gezegd werd dat ze niet zo lichtvaar dig moesten oordelen over anderen en met aanhaling van Jesaja 8 vers 19, dat ze met hun handelen God afvielen en de creature aanhingen. Ze beloofden zich voortaan te zullen gedragen. Adriaan en Janneken verhuisden naar Vlissingen. Ze deden dit waarschijnlijk halsoverkop want ze vroe gen Maatje Engels hun attestatie te rege len. Dergelijke gevallen van vermeende to venarij kwamen vaker voor. In 1642 be schuldigde Harman Harmansen Cappaert, secretaris van Borssele, zijn dorpsgenote Esther Barents van toverij. Hij zou haar wel in water willen beproeven, een onfeil baar middel om heksen te ontmaskeren. Hij heeft zich later met haar verzoend, maar nog geen maand daarna beschuldigde hij Samuel Barendsen ervan in een tover- boeck te lesen. Samuel was afkomstig van Stettin en was in 1621 in 's-Heer Arends- kerke getrouwd met Commerken Cornelis, een jongedochter uit 's-Heer Arendskerke. Ondanks dat Samuel in voorgaande jaren ouderling in Borssele geweest was, lag hij geregeld met de kerkenraad overhoop en werd zelfs nog in 1661 gecensureerd. Zijn vrouw kon ook niet zo best met de heren opschieten. Toen ze eens vermaand was omdat ze op een bruiloft gedanst had, ver klaarde ze dat ze liever naar de dansschool ging dan naar de kerk. Geen uitspraak om jezelf populair te maken. Ik heb niet kunnen vinden of Esther Barents verwant was aan Samuel, maar het ligt wel voor de hand. 28 Aunnmicn a »mu

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 30