Inhoud Woord vooraf Bevelandse remplacanten voor Napoleon Jan de Ruiter Tilly's huisjes en kruisjes Cees van den Bovenkamp Ingeprent Cees van den Bovenkamp Vraaggesprek met Piet Buitendijk Cees van den Bovenkamp Bijgeloof in Baarland Paul Harthoorn Kerkuitgang te Kapelle Kim Sluijter Blinde leidslieden Allie Barth De crash van een Lancaster bij Graszode O.W. Hoogerhuis In memoriam Jan Geensen (1946-2011) Allie Barth Lezing Jeanine Dekker Boekindrukken: De schoonheid van de Zak O.W. Hoogerhuis Het Sint-Sebastiaans- of Handbooggilde te Kloetinge 'Allemaal Zorro's op het dorp!' Hugo de Potter Woord vooraf Voor twee eerdere Spuijes (aflevering 70 en 81) heeft Jan de Ruiter artikelen geschreven over Bevelanders in dienst van Napoleon. Eerst over lotelingen en daarna over de lotgeval len van voor militaire dienst opgeroepen weesjongens. De reeks wordt nu voortgezet met een bijdrage over Bevelandse remplaeanten. Over jongens en mannen die tegen betaling voor een ander in dienst gingen en over degenen die het zich konden veroorloven een ver vanger te 'huren'. Goedkoop was het niet om zich te laten vervangen. Zeker in de tijd na de Russische veldtocht, toen er grote behoefte was aan nieuwe soldaten, werden hoge bedragen betaald. In dit artikel lezen we wie het betrof en hoe het hun verging. Daarna gaan we naar Noord-Beveland, naar het kleine Kats. In 1799 ontstond daar onrust in kerkelijke kring, toen er na het overlijden van predikant Johannes van Velzen een blinde 'oefenaar' op de kansel kwam te staan: Hendrik Loene, een man zonder officiële theologi sche opleiding. Allie Barth verhaalt hoe dit tot grote onenigheid tussen kerkenraad, diake nen, ouderlingen en lidmaten leidde. In deze Spuije verder aandacht voor de tentoonstellingen in HMDB. De eerste over de merk lappen van Tilly Jepsen Flohil, de tweede over door Zeeuwse boeren gedragen sierraden en een derde over prentkunst uit de periode 1550-1850. Op deze plaats willen we ook kort aandacht schenken aan enkele veranderingen binnen de redactie. Per 1 januari 2012 hebben we afscheid genomen van twee redactieleden: Gerard Lepoeter en Willy van Meegen. We zullen hun inbreng missen en willen hen op deze plaats bedanken voor hun inzet voor de Spuije. Inmiddels hebben we ook een nieuwe lid van de redactie mogen begroeten. Voor de lezers geen onbekende, want het is Kim Sluijter, die al enige tijd bijdragen schreef over de collectie van het museum. We verheugen ons op de goede samenwerking. Tot slot willen we u uitnodigen voor de jaarvergadering, traditiegetrouw het begin van het activiteitenseizoen. De locatie is, evenals vorig jaar, de Goederenloods in Goes. Na het algemene gedeelte is er dit jaar een lezing door dr. Jeanine Dekker, met als titel: Gouden stukken voor verdienstelijke moeders; over het pleidooi van koning Lodewijk Napoleon voor borstvoeding op Zuid-Beveland. Een intrigerend onderwerp en we hopen velen van u op die avond te ontmoeten. Bestuur en redactie De nota van de Heemkundige Kring voor uw bijdrage over 2012 is bijgesloten in dit blad. Gating. 2ê2_wetensch^^' 1 2 22 24 26 27 29 31 42 44 44 45 47 1

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 3