De crash van een Lancaster bij Graszode O.W. Hoogerhuis De heer M.L. Traas uit Philippine rea geerde naar aanleiding van artikelen die in de Spuije (aflevering 82, 83 en 84) zijn verschenen over bommenwerpers die in de Tweede Wereldoorlog tijdens de lucht oorlog boven Zeeland zijn neergestort. Met interesse had hij deze artikelen gelezen. In dit verband attendeerde de heer Traas de redactie op een crash van een bommenwer per in de buurt van Graszode {de Gosvazze in december 1944. Destijds woonde hij in Graszode en hij vroeg zich af of over dit ongeluk meer bekend zou zijn. Hij kon zich nog herinneren dat het veron gelukte toestel terecht kwam op het erf van Marien van Stee aan de Oude Rijksweg/ hoek Oude Zandweg. Het vliegtuig stortte in de nacht neer en alle ruiten van zowel de woningen op Graszode als aan de Oude Zandweg waren gesprongen. Verder was het dak van de boerderij van Marien van Stee compleet vernield. Alle menselijke resten zijn de volgende ochtend door mili tairen verzameld; deze lagen over een groot oppervlak verspreid. Voor zover de heer Traas zich nog kon herinneren - hij was toen zes jaar - zijn er toen negen beman ningsleden om het leven gekomen. De redactie ging op basis van deze gege vens op onderzoek uit. Volgens de gegevens van Wings to Victory ging het in dit geval om een bommenwerper van het type AVRO Lancaster Mark I, registratienummer NG302, code VN-R. Deze Lancaster van het 50e squadron RAF was 's middags op 17 december 1944 om 16.02 uur vertrokken in Skellingthorpe (Lincolnshire). Het vlieg tuig maakte deel uit van een aanvalsmacht van 280 Lancasters die een bombarde mentsmissie van RAF Bomber Command naar München uitvoerde. Kort voor middernacht stortte het toestel neer. Op de terugweg naar Engeland werd het boven Zuid-Beveland getroffen door eigen luchtafweervuur friendly fire). Na de bevrijding van Zuid-Beveland stond in deze nieuwe frontlinie op diverse locaties in dit gebied luchtdoelgeschut opgesteld. De ge hele bemanning van deze Lancaster Mark 1, bestaande uit zeven personen, kwam bij dit ongeluk om het leven. Van slechts vijf bemanningsleden konden de stoffelijke res ten worden geïdentificeerd en deze zijn na dien begraven op de oorlogsbegraafplaats Schoonselhof te Antwerpen. De namen van de omgekomen bemanningsleden waren: Leslie William Beer, Albert John Frisby, John Capon, William Henry Horton, Ian Francis Macrae, Melvin Joshua Macleod en Cyril Ernest Dunlop. In het bekende boek Slagveld Sloedam van René Hoebeke (Nieuw en St. Joosland, 2002), is een ooggetuigeverslag van deze crash opgenomen. Op 17 december werden de bewoners van Lewedorp opgeschrikt door een Lancaster, die kort na 22.00 uur neerstortte in een wei land vlakbij de boerderij van M. Van Stee aan de Lange Postweg tussen Lewedorp en 's-Heer Arendskerke. Het toestel werd neer geschoten door een batterij luchtdoelgeschut van 76 AA-Brigade, die nabij Lewedorp stond opgesteld. De klap was geweldig en de ravage enorm en ook was er schade aan de nabij gelegen gebouwen wellicht als ge volg van restanten fosfor aan boord van het vliegtuig. Belangstellenden werden door Canadese militairen op afstand gehouden en mochten de plaats van de crash niet te dicht naderen. Dit tragische ongeval roept een aantal vragen op. Hoe kon het gebeuren dat een vliegtuig door een eigen luchtdoelbatterij werd neergehaald? Het zware motorgeluid van een Lancaster moet toch bij het bedie nend personeel van het luchtafweergeschut overbekend zijn geweest? De weersomstan digheden waren op die zondagavond 17 december 1944 goed: een matige zuidelijke wind en een onbewolkte hemel. Was het misverstand wellicht mede te wijten aan de chaotische en beslissende 42

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 44