Boekindruk: De schoonheid van De Zak Jan de Ruiter, Engel Reinhoudt, fotogra fie Piet Grim: De schoonheid van De Zak, Uitgeverij De Groote Roeibaerse, Kloetinge, ISBN 9789 0811 35603, 120 pag., met CD, €18,95. De uitgever van dit boek, Theo Spinnewijn uit Kloetinge, vond dat over De Zak van Zuid-Beveland de laatste jaren te weinig geschreven werd. Hij nam het initiatief om de schoonheid van De Zak niet alleen in boekvorm vast te leggen, maar ook te bezingen. Het was een gelukkig toeval dat ook bij de gemeente Borsele plannen be stonden om het toeristische profiel van dit gebied te verbeteren. Zo vond men elkaar en het resultaat mag er zijn. Het is een boek geworden met historische teksten van Jan de Ruiter, folkloristische en toeristi sche vertellingen van Engel Reinhoudt en bijna 180 foto's van Piet Grim. Bij het boek behoort een CD waarop Engel Reinhoudt en Peter Dieleman zes liedjes over De Zak te gehore brengen. In het eerste deel van het boek schrijft Jan de Ruiter over de wordingsgeschiedenis van De Zak. Daarna volgt alfabetisch een summiere historische beschrijving van de vijftien dorpen in de Zak, elk dorp krijgt twee pagina's. Ook komen de gehuchten en buurtschappen ter sprake. Jan de Ruiter schreef eerder een vijftiendelige serie over de dorpen in de gemeente Borsele. Voor de huidige gemeente Borsele van na 1970 zijn een zestal pagina's ingeruimd. Engel Reinhoudt gaat nader in op een aantal 'kenmerken' die de bezoeker in De Zak kan tegenkomen. Zo spreekt hij over de mo gelijkheden om te wandelen en te fietsen, over boeren en boerderijen, over kleine musea, over de stoomtrein en over het carnaval. Hij gaat ook kort in op de 'Zakse taal- en letterkunde'. Nu kan de vraag worden gesteld of de type ringen in dit boek over De Zak niet te mooi zijn. Zijn de beschrijvingen in het boek niet te lyrisch? Ik heb deze vraag aan verschil lende bekenden terloops voorgelegd. Voor de één zit het mooie van De Zak inderdaad in de bloemendijken, in de lindebomen, in de mooie ligging van de kerkdorpen, en voor de ander in de stoffering van het land schap en de boerderijen. Al deze zaken zijn op verschillende bladzijden in het boek te rug te vinden. Tot zover niets aan de hand. Een slagje dieper gaat toch het volgende. Kennelijk bestaat er een verband tussen de schoonheid van De Zak en de beeldvorming van het verleden. Laatst vertelde een ken- Afb. 1. Landschap bij Nisse. (Afbeeldingen uit het boek.) 45

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 47