Afb. 2. Turfkade 11, Goes, omstreeks 1905. Het huis uiterst links op de foto (huidige restau rant Karei V), was de kruidenierswinkel van Petrus Nortier. Voor hem ging Hendrik Ruthe uit Kapelle als remplacarit in dienst. (Collectie J. de Ruiter.) Polderman, zoon van Jan Polderman, de burgemeester (en tevens landbouwer) van Wemeldinge.15) De substituanten Over het algemeen kan worden gecon cludeerd dat vooral de vermogende land bouwers geld genoeg hadden om voor hun zonen een vervanger te betalen. Met name op de eilanden Noord-Beveland (tien) en Wolphaartsdijk (zes), rond Ovezande (drie), Borssele (vier) en op het platteland in het oostelijk deel van Zuid-Beveland (zeven) is gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In de stad Goes (zes) waren het hoofdzakelijk zonen van neringdoenden. (Zie tabel 4.) Noord-Beveland Opvallend is het grote aantal substituan ten op het eiland Noord-Beveland. Negen families op het eiland Noord-Beveland heb ben voor een rempla?ant betaald. Het had den er ook tien kunnen zijn als vader Aart van der Maas, een boer in de Wissenkerke- polder, niet zo halsstarrig was geweest in zijn weigering om een vervanger te zoeken voor zijn zoon Pieter. Toen later duidelijk werd dat Pieter niet meer terug kwam uit de oorlog, zal hij de nodige kritiek hebben gekregen van zijn broer Frans van der Maas.16' Die had zelf twee keer in de buidel moeten tasten om twee zonen, Thomas en Pieter, uit dienst te houden. De derde zoon, Frans, lootte vrij.17> Aart van der Maas verdedigde zijn beslis sing door te stellen dat hij zijn zoon Pieter onder goede voorwaarden had laten ver trekken naar het leger, omdat hij hem een paard had meegegeven.18' Als het verhaal waar is dan heeft Pieter niet veel aan zijn paard gehad, want hij was bestemd om als infanterist in het 33ste regiment légere te dienen en is tijdens de Russische veldtocht in 1812 om het leven gekomen. Perdu dans la campagne de 1812 en Russie. Zijn even oude buurjongen Willem Wisse had het beter getroffen, omdat diens vader Salomon Wisse wel geld overhad voor een remplagant.19' Het waren echter niet alleen landbouwers die voldoende geld hadden om een vervan ger te betalen. Zo moest journalier Jacob 5

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 7