Over de relatie tussen Kats en Kattendijke Gerard van der Wal In de loop der jaren zijn er nogal wat verklaringen gegeven over een moge lijke relatie tussen de dorpen Kats en Kattendijke en de geslachten Cats en Cattendijke. Ook over de oorsprong van de naam 'Kattendijke' zijn wat theorieën in omloop. Natuurtekenaar Adri Karman uit Colijnsplaat wijdde er een artikel aan in de Provinciale Zeeuwse Courant van 3 maart 2009 (met een prachtige tekening erbij) onder de titel: 'Oorsprong naam Kattendijke is raadselachtig'. Hij geeft twee verklaringen. De eerste is dat de dijk vernoemd zou kunnen zijn naar de kat jes aan de wilgentenen waarmee de dijk versterkt werd. Zijn tweede verklaring is dat het dorp, destijds Catsdike geheten, genoemd was naar de Heren van Cats. Karman vermeldt daarbij dat de Heren van Cats op die plaats echter nooit bezit tingen hebben gehad. Er waren wel edelen gevestigd, die zich Heren van Cattendijke noemden. J. van der Valk, archiefmedewerker van de gemeente Goes, schreef in 1970 volgens de gemeentelijke website, onder het kopje 'Geschiedenis van Goes en omstreken' over de ambachtsheerlijkheid Cattendijke het volgende: Door afdamming van de Wijtfliet Afb. 1. Uit de PZC van 3 maart 2009. (Met toestemming van Adri Karman.) Afb. 2a. Kapel bij Monsterkoek. (Collectie Gemeentearchief Goes.) 11

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 13