Afb. 2b. Boerderij Monnikenhof Collectie Gemeentearchief Goes.) in de twaalfde eeuw door de Heren van Cats ontstond de heerlijkheid Catsdijk of Kattendijke. De Heren van Cats waren de eerste eigenaren .l) De Zeeuwse Encyclopedie vermeldt dat het gebied, waarin nu Kattendijke ligt, in 1134 werd getroffen door een stormvloed. Pas in 1180 werd door de Cisterciënzer monniken van Ter Doest begonnen met de aanleg van de Monnikendijk (deze dijk bestaat nog) en zij zorgden voor de afdam ming van de Wijtfliet. De Cisterciënzers stichtten in het aangewonnen land een grangia waaraan een kapel was verbonden I Afb. 3. Tekening Iplattegrond middeleeuws Kattendijke. (Uit: C. Dekker, Zuid-Beveland, p.100. M 12 Kattendijke Polder ven Kattendijke Gocse Polder Monster- 4- Kloetingse Polder Kcpeiicpoidi Moalstede( Kapel ie Vlake Eversdijk VHwr Hei ndrikskinderen L. Kloetinge uiteindelijke zeedijk 12-eeuwse dijken grens van het Vroonland inbraakkreken 1134 E'u:.I Duinkerke-II-restkreken parochiekerk (ook later dan 12e eeuw) kapel grangia klooster. V VROONLAND 5 .1 4 S-y

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 14