en zij noemden het Munsterhof (ook wel Monsterhoe(c)k) of Monnikenhof. Er staat nu nog een boerderij met dezelfde naam. Kattendijke werd als parochie voor het eerst in 1251 vermeld.2' De stichting van de grangia door abdij Ter Doest wordt door zowel professor Dekker als door onderzoeker Hoogerhuis op 1174 gesteld. De aanleg van de Monnikendijk was in 1180.3) Feit is dat paus Clemens in 1189 abdij Ter Doest in zijn bezittingen bevestigt en daar bij wordt dan ook Monsterhoek/Kattendijke vermeld.4' We mogen ervan uitgaan dat de aanleg van de Monnikendijk eerder was dan de stichting van de grangia. De verklaringen nader bezien Dat de bedijking van Catsdike een actie was van de Heren van Cats is gebaseerd op de publicatie uit 1849 van de oud-his toricus en predikant Johannes ab Utrecht Dresselhuis (geb. 1789 te Kampen, over leden 1861 te Middelburg) in het nu nog bestaande historisch blad Nehalennia, on der de titel 'Monnikenhof'.5' Helaas waren er geen bronnen die deze theorie konden bevestigen. Ook professor Dekker, die in zijn befaamde dissertatie uit 1982, Zuid-Beveland, een aparte paragraaf aan Catsdike wijdde, kon dit verband niet leggen.6' Hij gaf aan dat Cattendijke, net zoals andere plaatsen van welke de naam eindigen op '-dijke', tussen 900 en 1000 waren gesticht; in het geval van Catsdike eerder dichter bij 1000 dan bij 900.7) Tijdens de stormvloed van 1134 ging nogal wat verloren van dit oude gebied. Een gedeelte van het huidige gebied van Kattendijke bleef bestaan en ook Dekker geeft aan dat de monniken van abdij Ter Doest de bedijking uitvoerden en het ge bied weer inpolderden.8' De Heren van Cattendijke Deze jaartallen zijn geen geboortedata, maar data dat de persoon in een document wordt genoemd Eind twaalfde eeuw wordt voor het eerst een Hendrik Everdeizn (Theodiricus Filius Everdei) vermeld als ambachtsheer van Cattendijke. Zijn twee zonen Gillis (Gilbertus) en Arnulf deelden het ambacht in 1203. In 1214 treedt Gillis Dirkzn. van Cattendijke op als getuige bij een oorkonde van abdij Ter Doest over curtis Monsterhoec in het ambacht Cattendic.9' Gillis Dirkzn. heeft twee zonen en een 13 Jan II van Heusden Floris Gilliszn 1268/77* Wolfert Gilliszn 1268/77* Adelisse Gillisdr 1277* Arnulf Dirkzn 1203* en 1214 Gilbertus (Gilles)Dirkzn 1203* en 1214* Hendrik (Dirk) Everdeizn 1190*

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 15