dochter: Floris, Wolfert en Adelisse. Dat vernemen we uit een oorkonde van 1268. Hierin staat opgetekend dat zij de visserij te Monsterhoeck schenken aan abdij Ter Doest. Zij moeten hiervoor toestemming hebben van wederom een Gilles, maar nu van Gilles Wittezn. van Cattendijke, directe familie dus van de ge noemde broers en Adelisse, echtgenote van Jan II van Heusden.10) In 1277 verkopen de broers tienden onder Monsterhoek aan abdij Ter Doest. Het betrof ook het gedeelte van hun zuster Adelisse (Adelheid). Zij en haar echtgenoot, Jan II van Heusden, moesten daarin toe stemmen.11' In 1279 verkopen zij wederom 30 gemet van de uithof Monsterhoec aan de abdij.12' Ook in andere oorkonden worden de broers en hun zuster vermeld.13' Verwantschap Heren van Cats en Heren van Cattendijke Het is redelijk om aan te nemen dat het geslacht Van Cattendijke afkomstig is uit de hoofdtak Van Cats. We gaan hier wat dieper op in. Adelisse Gillesdr. van Cattendijke was gehuwd met Jan II van Heusden, die -zoals reeds vermeld - zijn toestemming moest geven aan transacties met betrekking tot eigendommen van Adelisse.14' Het oude adellijke geslacht Van Heusden wordt al rond het jaar 840 vermeld.15' Vanaf 1200 duiken zij op in schriftelijke bronnen.16' De verbintenis tussen Adelisse en Jan II kon alleen tot stand zijn gekomen, indien deze dochter van Cattendijke, net als haar echtgenoot, ook van hoge adel was. Professor Dekker bevestigt dit ook.17' Het geslacht van Cats bekleedde destijds hoge posities en had veel bezittingen en behoorde tot de hoge adel. Hieronder zien we een (gedeeltelijke) stamboom van het geslacht Van Cats. De broers Hendrik en Gerlof van Kats, waren niet alleen ridders, maar ook voogd en adviseur van Aleid van Holland en Henegouwen (tante van Floris V) en voogd van Floris V. De zoon van Hendrik en tijdgenoot van Wolfert, Floris en Aleid van Cattendijke, Nicolaas van Cats, even eens ridder en heer van Cats, bekleedde in die tijd hoge functies en hij behoorde tot de machtigste heren van Holland en Zeeland. De familie had grote bezittingen in Zeeland: naast Noord-Beveland ook op Duiveland, maar tevens in Holland en Vlaanderen.18' Het geslacht Van Cats 14 Nicolaas II van Cats Hendrik van Cats Costijn van Cats Gerlof van Cats 1258 Hendrik van Cats 1258 Witte van Cats 1259 Nicolaas I van Cats 1268 Gilles Wittezn van Cattendijke 1268

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 16