Het geslacht Van Heusden Op 15 oktober 1268 sneuvelde Jan I van Heusden, de vader van Jan II, tijdens een krijgstocht tegen de stad Keulen. Zijn broer Dirk werd daarbij gevangen geno men. Twee jaar later, in 1270 kwam er een oorvrede (zoen) tussen de stad Keulen en de bloedverwanten van Jan en Dirk van Heusden, waarbij de Van Heusdens beloofden dat zij geen wraak op de stad of haar onderdanen zouden ondernemen. In het overzicht waarin deze bloedverwan ten worden genoemd staan de namen van vele Zeeuwse edelen, zoals: Jan en Costijn van Renesse, Dirk van Welle, Hendrik Arnoutzn. van Welle, Pieter Pieterzn. van Scherpenisse, Dirk Arnoutzn. van Goes, Bollard Hugozn. van Monsterdijk, Costijn en Jan zonen van Storm van Stavenisse en Dirk van Kerkwerve.19) (Uit histori sche bronnen was al gebleken dat de Van Renesses geparenteerd waren aan de Van Catsen.)20' Nicolaas van Cats wordt ook genoemd in deze oorkonde en aangeduid als bloedverwant van de Van Heusdens. Dat kan niet anders zijn dan doordat hij geparenteerd was aan de vrouw van Jan van Heusden, Adelisse van Cattendijke. Daardoor was hij betrokken bij deze zoen met de stad Keulen. Het gaat te ver om ook de relaties in beeld te brengen van de geslachten Van Welle, Van Scherpenisse, Van Stavenisse en Van Kerkwerve. Dat ze er zijn is evident en het is de moeite waard om dat in een later stadium uit te werken.21' Hoe de geslachten Van Heusden en Van Cats met elkaar in contact kwamen is een ander verhaal. Van oudsher bezitten de Van Catsen goederen in de streken, die grenzen aan het Land van Heusden zoals in de Tiezelinswaard en in en om Gouda en Schoonhoven.22) Eén van de leden van het geslacht Van Cats, Hubert, bezit tussen 1257 en 1271 in het land van Culemburg, als Stichts edelman, een kas teel 'Caetshage' en diverse gebieden nabij Buren. Hij en zijn nazaten vermengden zich met de elite aldaar.23' Een dochter van Nicolaas van Cats, Catharina, huwde in 1280 met Gysbert van Abcoude van Wijk (bij Duurstede).24' Zeeuwse geslachten buiten Zeeland In deze periode vinden we ook andere geslachten uit Zeeland die zich daar vestigden en goederen wisten te verwer ven. Leden van het geslacht Ute Duvelant vestigden zich aan de rivier de Werken (later Werkendam en gingen zich Van der Werken noemen. Een telg van het geslacht Ute Duvelant was in 1198 de stamvader van het geslacht van Rhoon (nabij Rotterdam) en zij noemden zich nog eeuwen Ute Duvelant.25' Interessant is te melden dat de Van Catsen aan het einde van de dertiende eeuw de grootste grondbe zitters waren op Duvelant.26' Leden van het geslacht Die Visscher kwa men van Schouwen en kochten vanaf 1300 omvangrijke goederen rond Rotterdam en 15 Jan I van Heusden Dirk van Heusden Robert van Heusden Aarnout Jan II van Heusden (gehuwd met Adelisse Gillisdr van Cattendijke

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 17