In 1270 was dat een Sint Andreaskruis met een barensteel met vier hangers.35) Later voerde hij als eerste de kat als wapen. Hendrik Nicolaaszn. van Cats voerde in 1292 als wapen de kat met een baren steel van vijf hangers. Zijn zoon Costijn greep weer terug naar het geschaakte Sint Andreaskruis.36' Een barensteel wordt in Afb. 6. Wapenzegel Nicolaas I van Cats 1274. (Uit: Corpus Sigillorum Neerlandicum, nr. 984.) Afb. 7. Wapenzegel van Costijn van Cats 1292. (Uit: Corpus Sigillorum Neerlandicum, nr. 987.) een wapen gebruikt als teken dat het gaat om een jongere tak. Het aantal hangers gold voor een nog jongere zoon of kleinzoon.371 Henri Obreen meldt in de toelichting van zijn artikel over de oorkonden tussen Zeeland en Vlaanderen, dat Gerolf, Henric en Witte van Cats als wapen het Sint Andreaskruis en een dwarsbalk voerden en Nicolaas en zijn zonen die van de kat. Ook hier is het niet anders te interpreteren als zijnde gelijke wapens van een zelfde geslacht.38' Stichting Onze Lieve Vrouwe Klooster te Emelisse en relatie met Monsterhoec Een andere indicatie van verbondenheid tussen Van Cats en Van Cattendijke is die van de stichting van het Cisterciënzer klooster Onze Lieve Vrouwe aan de Noorddijk (Emelisse) in 1223 op Noord- Beveland. Daarbij was ook de magister van de grangia Monsterhoek, Hendrik, actief betrokken.391 Het bekende klooster heeft in Emelisse gestaan. Er wordt ook wel gesproken in die tijd van Nordic (Noorddijk) en/of Lisse. Dit was de Cisterciënzerinnenabdij (een prachtig woord!) Onze Lieve Vrouwe kamer (Camara Beate Marie). Overigens waren alle Cisterciënzer nonnenkloosters gewijd aan Onze Lieve Vrouwe. De abdij werd in 1223 gesticht door de abdij Ter Doest, gelegen nabij Lissewege (Vlaanderen), de eigenaar van de grangia Monsterhoek in Cattendijke. Aanleiding hiervoor was de schenking van vrouwe Lielt van Stavenisse van 25 gemeten grond, gelegen tussen de Calvliet en de Wijtvliet op Noord-Beveland.40' We vinden leden van dit geslacht later nog terug als getuige in stukken waarin land in pacht wordt gegeven door de abdij in 1266. Daarin wordt Simon Hugozn., gezegd Elewoude, genoemd als pachter van tienden bij Emelisse van het klooster te Noortdijck. De oorkonde werd in het kloos ter Noorddijk geschreven. Daar verbleven toen Hugo de Vlaming, Wisse Simonzn. van Stavenisse (waarschijnlijk familie van de stichters en schenkers), Simon Hugozn., 17

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 19