draak(je) dood met zijn lans. Waarschijn lijk is dit schilderij ook in de zeventiende eeuw gemaakt, of daarvoor. Het hing op het schuttershof van het Sint Jorisgilde, waar ook de schuttersstukken hingen. Niet zo vreemd aangezien Sint Joris, zoals de naam van het gilde al suggereert, de be schermheilige was van dit Edele Voet- of Kruisbooggilde. Achter één van de schutterstukken hangt een schilderij dat nog niet zo heel lang in het museum hangt. Het betreft een gezicht op Kloetinge door (vermoedelijk) J. Reyn- hout. Het schilderij laat de Geerteskerk zien met daarnaast en er om heen een aantal huisjes en bomen. Op de voorgrond zien we mensen met landbouwwerktuigen en dieren; honden, koeien en een paard. Er is wel eens gesuggereerd dat het schilde rij in brand heeft gestaan (of vlak bij een brand stond) omdat de donker geschilderde stukken er 'verbrand' uitzien. Dit is erg onwaarschijnlijk, en een logischere (en helaas minder spannende) verklaring kan zijn dat de verfpartijen door de eeuwen heen erg verdonkerd zijn en dat de verflaag is gaan barsten. Dit fenomeen zien we va ker in zeventiende-eeuwse stukken, ook de schuttersstukken in het museum hebben last van deze verdonkering. Het proces is onomkeerbaar en helaas kan er ook niks aan gebeuren om het tegen te gaan. Vol gens diverse bronnen zou het schilderij gesigneerd en gedateerd zijn. Tot op heden hebben we echter niets op het schilderij kunnen ontdekken. In de collectie van het museum zit nog één bijzonder zeventiende-eeuws werk. Dit is op dit moment niet in het museum te zien, maar is te leuk om niet te noemen. Het is een klein werkje (31 cm. bij 27 cm., inclusief lijst) met een afbeelding van een jongetje in een groen pakje met kanten kraag en man chetten. Het mannetje is afgebeeld in een volwassen houding met één hand in de zij, en de andere op tafel. Hij heeft er zelfs zijn handschoen voor uitgedaan. Een leuk detail zijn, vind ik, zijn laarsjes. Het ene laarsje is omgeslagen, en het andere niet. Omdat de linkervoet van het knulletje iets gedraaid ..w Afb. 2. Gezicht op Kloetinge, toegeschreven aan J. Reynhout. (Collectie HMDB.) 25

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 27