l^i-'manocius m mor tllotmtpVi&r - t öifiuiitte (ms^Vs il^CÖtülü Van een Brussels fragment en een Kamperlands pastoor Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. II 719/86 (met een appendix over Kortgeense studenten) Michiel Verweij, Handschriftenkabinet Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel In herinnering aan talrijke zomervakanties in Kamperland in mijn kinderjaren en in aandenken aan Saar van Splunter. Soms zit geluk in een klein hoekje, soms ook zit belangrijke informatie in een klein en onverwacht fragment. Zoals alle handschriftenverzamelingen telt ook het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België (een van de tien grootste ter wereld) heel wat fragmenten. Deze fragmenten zijn vaak resten van handschriften die op een bepaald moment als verouderd of zonder verder belang ge vonden werden en dan maar gedemonteerd en gerecycleerd in bijvoorbeeld banden van nieuwe boeken. Vanaf de negentiende eeuw worden deze fragmenten dan weer los gemaakt en apart verzameld. Zo is ms. II 719 een negentiende-eeuws album met fragmenten. Een hiervan, nr. 86, is een klein stuk uit een veertiende-eeuws Latijns missaal afkomstig uit een boek dat heeft toebehoord aan het Bogaardenklooster in Diest, op de grens van de huidige Belgische provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Het fragment (van perkament) meet 11,9 x 20,3 cm en vormt de rechterbenedenhoek van een blad. Men ziet nog de brede marge. Het handschrift telde oorspronkelijk (zoals normaal) twee kolommen: het fragment bevat een stukje van de linkerkolom en de Afb. 1. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. II 719 86, recto. (©Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel.) 27

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 29