moet ongeveer 1471-1474 geboren zijn. Ge- rardus Franconis wordt bovendien in 1515- 1516 vermeld in verband met een beneficie verbonden aan het Antonius-altaar in de kerk van Wisscnkerke.11' Toen Gerardus Franconis in 1522 zijn Leuvense studie aanvatte, was net een oud-hoogleraar van de Leuvense univer siteit tot paus gekozen: Adrianus van Utrecht, bekend als paus Adrianus VI. Adrianus was vanaf 1490 tot 1515 hoog leraar in Leuven geweest: heel misschien heeft vader Franco zelfs nog ooit college gelopen bij de latere paus. Dat is echter niet zeker. Wel staat vast dat tijdens zijn pontificaat een andere Noord-Bevelander in Rome tot priester gewijd werd, maar of Adrianus die wijding persoonlijk toedien de is niet bekend. Het gaat hier om Conra- dus Petri uit Kortgene die op 28 februari 1517 in Leuven werd ingeschreven als Conrardus Petri Conrardi de Cortkinis, Trajecten. dioces.12) Daarmee zijn we wel van het fragment in Brussel afgedwaald. Op dezelfde kant waarop de vermelding van de Kamper- landse pastoor Franco Gerardi te vinden is, staat nog een tweede tekst, een grafschrift in Latijnse verzen (jambische senarii Epitaphium. Viator. Hie est ille conditus pius In Putte pastor Reymarus cognomine A gratia cui nomen inditu(m) sacru(m) Opta piis sedes quietas manib(us) Obiit Calendis Januariis a° 1553 'Epitaaf. Voorbijganger: hier ligt die vrome Pastoor van Putte begraven, Reymarus geheten, Aan wie door de genade een gewijde naam is gegeven. Wens een rustig verblijf voor zijn vrome ziel. Hij stierf op 1 januari 1553.' Afb. 3. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. II 719 86, verso (detail). (©Ko ninklijke Bibliotheek van België, Brussel. 31

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 33