denten uit Kortgene is er één inschrijving in het canoniek recht (nr. 9): deze student moet blijkbaar elders al een graad hebben behaald. Er was niet één bepaald moment voor de inschrijving voorzien, maar deze moest binnen enkele maanden na aankomst plaatshebben. Men schreef zich bij de rector persoonlijk in, betaalde het examengeld en legde een eed af. Enkel wie niet voldoende draagkracht bezat, werd van betaling vrij gesteld: dit is in het register dan aangete kend met het woord pauper 'arm' (cf. nr. 10). De artes-studenten volgden college in een van de vier paedagogia die daarvoor bestonden en die bekend stonden onder hun oude huisnaam: het Varken (Poreus; op het huidige Hogeschoolplein in Leuven), de Le lie Liliumin de Diestsestraat), de Burcht 0Castrumin de Mechelsestraat, onder de hertogelijke burcht) en de Valk Falcoin de Tiensestraat; dit gebouw heeft als enige de tijd overleefd en dient nu als faculteit Rechten). Kortgeense studenten in Leuven: 1) 1430 Adrianus (I, p. 6, nr. 27): Adrianus de Cortgene, Traj. dioc. 2) 1430 Jacobus (I, p. 105, nr. 4): Jacobus Cortken, Traj. dioc. 3) 1434 Henricus Nicolai (I, p. 74, nr. 12): Heinricus Nicolai de Cortkene, Traj. dioc. 4) 1434 Wilhelmus Wilhelmi (I, p. 54, nr. 13): Guilhelmus Guilhelmi de Cortkene, Traj. dioc. 5) 1446 Hugo (I, p. 81, nr. 35): Hugo de Cortkene, Traj. dioc. 6) 1446 Wolfardus (I, p. 254, nr. 25): Wolffardus de Cortkeen, Traj. dioc. 7) 1462 Petrus Johannis Petri (II, p. 106, nr. 13): Petrus filius Johannis Petri de Cort kene, Traj. dioc., in art. (30 september 1462) N.B. Volgens een voetnoot in de editie van de Matricule werd Petrus Johan nis Petri eerst in 1453 aan de univer siteit van Keulen ingeschreven, maar dan is het vreemd dat hij nu opnieuw zijn artes zou moeten doen. Indien het tenminste inderdaad dezelfde persoon is. Overigens schreef zich op dezelfde dag Henricus filius Henrici Egidii de Wiskerke zich in (nr. 12). 8) 1463 Andreas Jacobi (II, p. 109, nr. 105): Andreas Jacobi de Cortkene, Traj. dioc., in art. (9 februari 1463) 9) 1466 Martinus Nicolai (II, p. 166, nr. 74): Martinus Nicolai de Cortken, Traj. dioc., in jure can. (14 januari 1466) 10) 1472 Egidius Wilhelmi (II, p. 264, nr. 209): Egidius Willelmi de Cortgeen, Trajec ten. (pauper) (29 februari 1472) 11) 1487 Hugo Wilhelmi (III, p. 31, nr. 115): Hugo Willelmi de Cortken, Trajecten. (23 augustus 1487) N.B. Hugo Willelmi is vermoedelijk te identificeren met de mr. Hugo Wil helmi die in 1500-1501 tot pastoor van Kortgene werd aangesteld; cf. P.M. Grijpink, Register op de parochiën (Am sterdam, 1914), I, p. 44. 'M(agiste)r' wijst in ieder geval op een universitaire graad. 12) 1496 Joannes Lam (III, p. 134, nr. 117): Johannes Lam de Cortkenis, Trajecten, dyoc. (29 februari 1496) N.B. Joannes Lam was een van de Por- censes, studenten van de pedagogie Het Varken. 13) 1499 Petrus Anthonii (III, p. 185, nr. 34): Petrus Anthonii de Cortkenis, Trajecten, dyoc. (30 april 1499) 14) 1508 Adrianus Johannis (III, p. 345, nr. 71): Adrianus Johannis de Cortkenis (20 januari 1508) N.B. Kan dit dezelfde zijn als de Adrianus Johannis (maar zonder plaatsnaam) die in 1512 tot pastoor in Campen (Kamperland) werd benoemd, maar in 1513-1514 al afstand deed? Cf. PM. Grijpink, Register op de parochiën (Amsterdam, 1914), I, p. 40. 33

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 35