J aarvergadering Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering op vrijdag 19 april a.s. Dit is ook het begin van het activiteitenseizoen met interessante excursies en lezingen. Daar leest u meer over in de bijlage van de Spuije en op onze website. Na het algemene gedeelte volgt een lezing door prof. dr. Peter Henderikx, deelredacteur van het in september 2012 verschenen eerste deel van de Geschiedenis van Zeeland. Het onderwerp van de lezing is: De Scheldedelta van 400 tot 1300: over nieuwe bewoners in een verlaten gebied en een lange periode van bevolkingstoename, waarin de grondslagen voor de ruimtelijke ordening van het tegenwoordige Zeeland zijn gelegd. Wij hopen velen van u op deze avond te ontmoeten in ons vertrouwde Verenigingsgebouw, Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge. Aanvang 19.30 uur. www.facebook.com/rondjegoes Houdt u van historische plaatjes van Goes? Er zijn al mensen die, ondanks aanvankelijke bezwaren, speciaal op Facebook zijn gegaan om op 'Rondje Goes' te kunnen kijken. Naar deze zogenaamde Facebook-community kunt u foto's insturen waarover u vragen hebt en reageren op foto's die anderen instuurden. Rondje Goes is nu een paar maanden in de lucht en blijkt een groot succes. Van alles komt voorbij. Mensen die namen zoeken van klasgenoten op schoolfoto's. Die vragen hebben over een winkel, een café of een straat. De aanleg van de sportvelden, de bouw van een winkelcentrum, alles eigenlijk. Bezoekers komen met persoonlijke herinneringen en feitelijke informatie, waardoor Rondje Goes een gevarieerd beeld geeft. De ingestuurde foto's worden later met een korte beschrijving aan het Gemeentearchief Goes aangeboden. Initiatiefnemer en beheerder van Rondje Goes is Frits de Kaart. de Louvain, II (Bruxelles, 1954), p. 503, nr. 161) of de Michael filius Comelii de Circzee, immatricula- tie te Leuven in 1499 (cf. A. Schillings, Matricule de rUniversité de Louvain, III (Bruxelles, 1958), p. 187, nr. 92), al lijkt de laatste wel erg jong. Bovendien legde hij niet zelf de eed af, maar deed Livinus de Coudekercke dat voor hem, wat normaal wijst op een minorennis, een minderjarige, die nog geen 14 was. De andere namen komen te frequent voor dan dat op verantwoorde wijze een identificatie kan worden voorgesteld. 8. Cf. M. Verweij, Adrianus VI, De tragische paus uit de Nederlanden (Antwerpen - Apeldoorn, 2011), pp. 28-31. 9. Cf. A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, III (Bruxelles, 1958), p. 163, nr. 54, 19 november 1497. 10. Cf. A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, III (Bruxelles, 1958), p. 685, nr. 30, 27 september 1522. 11. Cf. P.M. Grijpink, Register op de parochiën (Amsterdam, 1914), I, p. 123: 'Institutio d(omi)ni Gerardi Franconis de Campo, ad cap(ellam) Altaris S. Anthonii in par(ochiali) eccl(esia) de Wissekercke vac(antem) p(ost) mort(em) d(omi)ni Gerardi Livini, 3 scuta 2 stufieros).' 12. Cf. A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, III (Bruxelles, 1958), p. 542, nr. 32; zie ook W.A.J. Munier, 'Nederlandse curialen en hofbeambten onder het pontificaat van Adriaan VI', Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, Derde reeks, deel 10 (1959), 199-226 (p. 213); M. Verweij (ed.), De paus uit de Lage Landen: Adrianus VI (1459-1523). Catalogus bij de tentoonstelling ter gelegenheid van het 550ste geboortejaar van Adriaan van Utrecht, Supplementa Humanistica Lovaniensia 27 (Leuven, 2009), p. 185. 35

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 37