Inhoud Woord vooraf1 Kanttekeningen bij de relaties tussen Zeeland en Antwerpen Roland Baetens2 Over de relatie tussen Kats en Kattendijke Gerard van der Wal11 Hoe speelgoed uit Goes verdween Arend van der Wel22 De Gouden Eeuw Kim Sluijter24 Van een Brussels fragment en een Kamperlands pastoor Michiel Verweij27 Jaarvergadering35 Rondje Goes35 Opstand op de dijk Frank de Klerk36 Opnieuw de Lancastercrash bij Nieuwdorp Hans van Dam38 In memoriam Cornelis Dekker (1933-2012) Frank de Klerk40 In memoriam Wim den Toom (1929-2012) Ad Beenhakker42 Reacties van lezers43 Heemkundige actualiteit45 Boekindruk: Een veger wind Hugo de Potter46 Woord vooraf In 2010 verscheen het boek Geld in het water, over Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid- Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw, geschreven door Roland Baetens en Cornelis Dekker. Dit was aanleiding voor de Heemkundige Kring om em.-prof. dr. R. Baetens te vragen voor een lezing. Een uitvloeisel daarvan is het artikel in deze Spuije over de relaties tussen Zeeland en Antwerpen. Een weinig liefdevolle relatie, die van tijd tot tijd verder on der druk werd en wordt gezet, door de telkens weer terugkerende problemen over de toegan kelijkheid van de Schelde, de Antwerpse levensader, zoals Baetens vertelt. Het boek Geld in het water schreef Roland Baetens samen met Cornelis Dekker. Deze be langrijke Zeeuwse historicus overleed helaas in december van het vorig jaar. Frank de Klerk kijkt terug op zijn leven en werk. In november moesten we afscheid nemen van ons redac tielid Wim den Toom. Hoewel zijn gezondheid reeds langere tijd te wensen overliet, kwam zijn dood onverwachts. We verliezen in hem een betrokken redactielid wiens bijdragen, in woord en geschrift, we zullen missen. Ad Beenhakker herdenkt hem in deze Spuije. Gerard van der Wal gaat in op een andere relatie: die tussen Kats en Kattendijke. Van der Wal beschrijft het ontstaan van Kattendijke en stelt de vraag wie de eerste edelen waren die zeggenschap hadden over_het gebied. Hij beschrijft de mogelijke banden tussen de heren van Cats en die van Cattendijke in de twaalfde en dertiende eeuw. Waren die er en, zo ja, hoe ver ging dat? Namens de Vrienden van het Museum hebben we deze keer de eerste bijdrage van Arend van der Wel. Hij schrijft over een tentoonstelling over speelgoedzaak Vissertoys. We hebben in deze Spuije nog een tweede Vlaamse bijdrage. Dr. Michiel Verweij, die vroe ger veel op Noord-Beveland kwam, vond in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, waar hij werkt, een opmerkelijk stukje tekst. Het verwijst naar een zekere Franco Gerardi, die pas toor zou zijn geweest in Kamperland, rond 1500. Een interessante vondst, vooral ook omdat materiaal over die periode van de Noord-Bevelandse geschiedenis bijzonder schaars is. Met zoals gebruikelijk nog een aantal kortere bijdragen hopen we u weer een interessante Spuije te presenteren. Bestuur en redactie De nota van de Heemkundige Kring voor uw bijdrage over 2013 is bijgesloten in dit blad. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 3