Opnieuw de Lancastercrash bij Nieuwdorp Hans van Dam Nadat in de zomer van 2010 de motor en twee propellers van de bij Nieuwdorp op 20 maart 1945 gecrashte Lancaster PB667 boven de grond waren gekomen is er veel gebeurd. De publicatie in de Spuije, voor jaarsnummer 2011, heeft er mede aan bijgedragen dat nieuwe informatie boven tafel is gekomen die voor mijn onderzoek belangrijk was. De presentaties die ik de afgelopen jaren in het Bevrijdingsmuseum heb gegeven zorgden er ook steevast voor dat ik weer aan mijn verhaal moest sleu telen. Naast informatie van ooggetuigen en familieleden heb ik de afgelopen twee jaar zoveel informatie over Bomber Com mand en Pathfinder Force binnengekregen dat ik besloot om daar ook iets mee te doen. Naar aanleiding van het onderzoek heb ik alle verkregen informatie nu in een publicatie verwerkt. Ik wil het laatste hoofdstuk in mei 2013 schrijven. Daarna rond ik het onderzoek af en zal het geheel in boekvorm verschijnen. De gevonden onderdelen en het verhaal krijgen in het nieuwe Bevrijdingsmuseum een speciaal plaatsje. Hieronder volgt een overzicht van wat er na de eerste publicatie in de Spuije is gebeurd. Route Ik kan jammer genoeg nog steeds geen ab solute duidelijkheid krijgen over de laatste minuten van de vlucht van de Lancaster PB667. De verslagen van ooggetuigen wijken te veel van elkaar af. Daarom heb ik twee routevarianten op een kaart in getekend. Een aantal ooggetuigen geeft aan dat het toestel eerst een ronde over het dorp maakte alvorens het een vijftal minuten later, toen het aanvloog vanuit de richting 's-Heerenhoek, bij een landings poging crashte. Andere getuigen beweren dat het toestel vanuit de richting Goes in een rechte lijn op het dorp afkwam voordat het crashte. In een afbeelding die ik in het boek over de crash wil plaatsen werk ik beide alternatieven verder uit. Bemanning Over vier bemanningsleden heb ik via hun familie informatie kunnen achterhalen. Hierdoor heb ik een behoorlijk inzicht ge kregen in de levens van deze vliegers. Van twee bemanningsleden heb ik informatie uit kranten gekregen die gekoppeld aan de informatie uit de RAF-dossiers en brie ven een goed beeld geeft. Alleen over de staartschutter heb ik nauwelijks informa tie kunnen terugvinden. In april, mei en oktober van dit jaar zijn familieleden van de Australische piloot Lindsay Bacon en de kinderen van de Nieuw-Zeelandse radiote legrafist in Nieuwdorp op bezoek geweest. Dat ik bijna zeventig jaar na dato dankzij het onderzoek een paar families met elkaar in contact kon brengen was voor mij mis schien wel het mooiste resultaat van het onderzoek. Straat en monument Een ander hoogtepunt was het feit dat de gemeente Borsele besloot een tweetal stra ten in de nieuwbouwwijk Lancaster een naam te geven waaruit een relatie met de crash blijkt. De naam Lancasterstraat be hoeft geen verdere uitleg. De Baconstraat is vernoemd naar de 21-jarige Australische piloot Lindsay Bacon. We proberen voor beide borden binnenkort een onderbord met wat extra informatie te maken. Op 3 mei 2013 wordt als alles volgens plan verloopt een monument onthuld voor de vliegers van het toestel. Allan Bacon, de nu 87-jarige broer van de piloot zal zorgen voor de onthulling. Op 3 mei zal ook het Woonzorgcomplex officieel worden geopend. We hebben diverse hoogwaardigheidsbe kleders uitgenodigd en van verschillende zijden is inmiddels al een positieve reactie ontvangen. Allan Bacon was zo onder de indruk van ons onderzoek dat hij besloot ons een schil derij te schenken. Door Alan Palmer, de contactpersoon van het Bevrijdingsmuse um Zeeland in Engeland, is contact gezocht 38

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 40