Afb. 1. Aanbieding van het schilderij aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Rushden-Hall. Collectie Hans van Dam.) met Keith Hill. Dit is de officiële schilder van het Amerikaanse 8th Airforce dat nog een aantal bases in Engeland heeft. Keith Hill was na het horen van het verhaal zeer vereerd om een schilderij te mogen schil deren. Tijdens de opening van de jaarlijkse ex positie op 17 november 2012 werd dit schilderij aan ons overhandigd tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in Rushden- Hall. In dit historische pand in Rushden, een plaats in de buurt van Bedford, was de zaal te klein voor alle belangstellen den. Veteranen, militairen en veel inwo ners van het gebied waren aanwezig. We voelden ons bijna ongemakkelijk door die overweldigende belangstelling. Tijdens de overhandiging waren er diverse bur gemeesters aanwezig die met ons en het schilderij op de foto wilden. We kregen uit handen van de burgemeester van Rushden één van de in beperkte oplage gemaakte afdrukken van de Rushden Spitfire mee om in het Bevrijdingsmuseum Zeeland te plaatsen. Dit toestel werd gebruikt door het 303e Poolse Squadron en het heeft tijdens de oorlog diverse vluchten boven Zeeland gemaakt. Besluit Ik had twee jaar geleden op geen enkele manier kunnen bevroeden wat het on derzoek naar de crash allemaal los zou maken. In ieder geval kan achteraf gezegd worden dat het speurwerk niet voor niets is geweest. Het leverde mij een heleboel ervaringen op om nooit te vergeten. En dan moet het mooiste, de onthulling van het monument in Nieuwdorp op 3 mei 2013, nog komen. Als u meer wilt weten over het onderzoek of mijn informatie nog verder kunt aanvul len neem dan contact op met het Bevrij dingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. 39

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 41