In memoriam Wim den Toom (1929-2012) Op 12 november 2012 vond op het stemmige historische kerkhof van Wissekerke bij 's-Heer Hendrikskinderen onder grote belangstelling de begrafenis plaats van Willem Pieter den Toom. Dat zoveel mensen aanwezig waren bij de uitvaartdienst en de teraardebestelling was niet verwonderlijk. Meneer den Toom was van 1961 tot 1994 hoofd van de school in 's-Heer Hendrikskinderen geweest; vrijwel iedereen van het dorp had bij hem in de klas gezeten en bovendien speelde hij, net als zoveel andere bovenmeesters, een belangrijke rol in het dorpsleven. Ook voor de Heemkundige Kring De Bevelanden had hij grote verdiensten. Het onderwijzersvak was Wim den Toom met de paplepel ingegoten. Hij werd op 21 februari 1929, midden in die beruchte strenge winter, in Schoonrewoerd geboren in een modern hervormd onderwijzersgezin. Zijn jeugd bracht hij door in Sliedrecht en het was bijna vanzelfsprekend dat hij ook schoolmeester zou worden. Naast zijn studie bekwaamde hij zich in de muziek. Hij trad op als organist en had zelf een prachtige stem. Op het kerkkoor ontmoette hij dat meisje dat ook zo mooi kon zingen. In 1956 trouwde hij met Ali Bienefelt. Uit dit gelukkige huwelijk werden drie kinderen geboren. Wim werd onderwijzer in Maassluis, maar al in 1961 verhuisde het jonge gezin naar het Zeeuwse dorpje met de moeilijke naam, 's-Heer Hendrikskinderen, waar hij hoofd van de enige (christelijke) school werd. Hier vond hij zijn bestemming. Hij zou het dorp trouw blijven tot zijn dood. Bij zijn aanstelling werd verwacht dat hij ook de leiding van het kerkkoor op zich zou nemen. Dat was een kolije naar zijn hand en hij leidde het koor, later de cantorij, naar grote prestaties. Om de vernieuwing in de kerkzang en de liturgie door te kunnen voeren nam hij opnieuw les bij de bekende Zeeuwse koordirigenten Izaak Ruissen en Stoffel Gunst. Hij heeft het koor met groot enthousiasme 47 jaar geleid. Zelf zong hij ook in de Goese Oratoriumvereniging en geregeld als gast in andere koren. Na zijn pensionering kreeg hij tijd voor andere interesses en daaronder viel ook de geschiedenis van de Bevelanden. Sinds 1991 was hij lid van de redactie van De Spuije en dat is hij tot zijn dood gebleven. Zelf leverde hij voor het blad een groot aantal bijdragen. Groot succes had hij met zijn korte artikelen over allerlei vormen van grote en kleine misdaad in het verleden, ontleend aan het Rechterlijke Archief van Goes. Een bijzondere prestatie leverde Wim den Toom met het samenstellen van het boek 'De Toponymie van de gemeente 's-Heer Arendskerke', dat in 2004 verscheen. Hierin bundelde hij alle verzamelde gegevens over de veldnamen van de voormalige gemeente 's-Heer Arendskerke (inclusief 's-Heer Hendrikskinderen, Lewedorp en Nieuwdorp) op een heldere, overzichtelijke wijze. Hij was daarvoor de aangewezen persoon door de eigenschappen, die hij ook zijn leerlingen probeerde bij te brengen: verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en nauwkeurigheid. Na de publicatie van dit boek zette hij zich aan een soortgelijk werk over de dorpen Schore en Vlake, waarvan de verzamelde gegevens al jaren lagen te wachten. Hij had met deze plaatsen geen bijzondere band, maar kon met zijn aangeboren precisie de vele veldnamen ook nu weer in een systematisch overzicht onderbrengen. Hij heeft dit werk nog kunnen voltooien. Het wordt nu klaargemaakt voor publicatie. De Heemkundige Kring is Wim den Toom dankbaar voor zijn bijdragen aan de geschiedschrijving van de Bevelanden. Hij werkte daarbij op zijn manier: nauwkeurg, betrouwbaar en met gevoel voor humor. Ondanks het verlies van zijn vrouw in 2006 en zijn eigen achteruitgaande gezondheid is hij er tot het einde mee bezig geweest. Toen hij op de ochtend van 8 november 2012 levenloos in zijn huiskamer werd gevonden, lagen de stukken voor de volgende bespreking over Schore en Vlake keurig geordend klaar. Als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. Zo was Wim den Toom. Ad Beenhakker 42

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 44