Afb. 2. De Gezondheidsdienst voor Dieren aan het Ravelijn de Groene Jager, vóór 1954. (Alle foto's: Collectie Griep.) Afb. 3. Het nieuwe pand aan de Evertsenstraat, 1956. Afb. 4. Het nieuwe pand aan de Evertsenstraat, 1956. 44

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 46