Boekindruk: Een veger wind A.R. Koppejan en D.L.A. Helmich. Uitgave: A.R. Koppejan, Middelburg. ISBN 978- 90-817256-1-3, 21 x 28 cm, 248 pagina's, gebonden 26,50. U kunt het boek bestellen bij de auteurs D.L.A. Helmich (tel. 0113- 403998) en A.R. Koppejan (tel. 0118- 624561). Toen ik de titel van het boek las, vroeg ik mij af, wat mag dat wel betekenen? Ik kon mij, bij deze titel, alleen voorstellen; dat het iets met wind te maken had, wat wel past bij een boek dat over de zeilvaart gaat. Op bladzijde 5, stond in de inhoudsopgave, dat in hoofdstuk 10 een verklarende woordenlijst was opgenomen. Ik ben dus gaan zoeken in deze lijst naar een 'veger wind'. Tot mijn teleurstelling ontbrak de uitdrukking in deze lijst. Ik ben daarom maar begonnen met het boek te lezen, in de hoop, dat ik achter de betekenis van een 'veger wind' zou komen. Op bladzijde 66 werd de uitdrukking twee maal genoemd. In een bijgevoegde verklarende tekst werd uitgelegd, dat het een oude winduitdrukking was: hij werd gebruikt om een windkracht 5 a 6 aan te geven. Het boek begint met het geven van een historisch overzicht van de Nederlandse binnenvaart vanaf 1850. Voor 1900 waren houten zeilschepen een normaal verschijnsel op de Nederlandse binnenwateren. Vóór 1850 ging vrijwel alle vervoer van personen en goederen over het water. Vanaf 1860 namen de Spoorwegen een gedeelte van het vervoer over. De schepen gingen nog louter op wind en handkracht. Rond 1840 kwamen stoomsleepboten in de vaart, die de zeilschepen stroomopwaarts de rivieren opsleepten. Houten schepen vergden veel Afb. 1. De Avontuur. (Collectie Gemeentearchief Goes.) 46

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 48