zijn zusje. Op 28-jarige leeftijd verloor hij zijn eerste vrouw en minstens vier jonge kinderen. Als minderjarige werd hij door zijn stiefvader benadeeld en bedrogen. Hij leefde in een politiek en economisch moeilijke tijd (Tachtigjarige Oorlog). Stormvloeden en dijkdoorbraken dwongen hem tot de verkoop van bezittingen en het maken van schulden. De laatste jaren van zijn bestaan leefde hij van het vermogen van zijn tweede vrouw. De vader van Frederik Afb. 2. Het kasteel werd geboren in Hildernisse, 1694. Florence in 1522. In (Foto uit het boek.) 1546 verbleef hij in Antwerpen. In 1550 was hij koopman in Middelburg en Antwerpen. Als koopman was hij in de Nederlanden terechtgekomen en vanwege zijn huwelijk is hij hier gebleven. Hij overleed op 43-jarige leeftijd. Zijn Italiaanse familie wordt uitvoerig beschreven evenals een deel van de geschiedenis van Florence en omgeving. Het aantal kinderen van Frederik staat niet vast. Uit zijn eerste huwelijk zijn er drie bekend o.a. Catherijne, die in 1621 met Hendrik Minnaert trouwde. Zij is de enige, die in Zeeland is blijven wonen. In 1633/34 verhuisde het echtpaar van Kapelle naar Bruinisse. Hier oefende hij het beroep van chirurgijn en herbergier uit. Zij moesten hard werken voor de kost. Regelmatig konden ze hun schulden niet op tijd betalen. Hendrik overleed in Hoedekenskerke in 1664. Uit het huwelijk zijn acht kinderen van Ellewoutsdijk aan de voorzijde, naar ZA, Zelandia Illustrata II, inv.nr. 1392. bekend. Alle Nederlandse nakomelingen van Frederik de Lutiano stammen af van Hendrik Minnaert. Het is geen historische biografie over Frederik geworden. Je kunt wel enigszins meeleven en meevoelen met alle ellende en tegenslagen die hij tijdens zijn leven moet incasseren. Maar hij komt nergens tot leven, hij blijft op een afstand van de lezer. Hij heeft zijn portie wel gehad maar de meesten die niet tot de adel behoorden zullen het zeker niet gemakkelijk gehad hebben. Het is zoals de auteur beloofd had, wel aanzienlijk meer geworden dan een opsomming van familienamen. Omdat het is aangevuld met vele relevante gegevens over de betreffende families en de tijd waarin ze leefden, is het de moeite van het lezen waard. Hugo de Potter 48 ituit

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 52