een contactpen van een mijn, gasmasker, een kijker en een slagpen van een kanon; snelkoker, loopgraaflampje, patroontas; een elektrisch lichtseinapparaat voor de voor posten.8' Op de tafels was een grote variëteit aan voorwerpen tentoongespreid; de Duitse brood- vet- en melkbonnen, een granaat- vormige spaarpot met opschrift Die Fleissige Berta, een zakje om vrouwenhaar in te ver zamelen dat werd gebruikt voor drijfriemen, een Kriegs-Sparbuc, matrozenlinten van de onderzeeër Deutschland die naar Amerika voer en van de onderzeeër U9 van kapitein Von Weddingen die op 22 september 1914 de kruisers Aboukir, Hogue en Cressy torpe deerde, knutselwerk van krijgsgevangenen, het kompas van een gevangen genomen Russisch officier waarop duidelijk is te zien hoe een bajonet er op afgestuit is, identi- teitspenningen, adelaar en een doodskopje, zoals men op de Duitse helmen droeg, pijlvormige projectielen die uit vliegtuigen geworpen werden, ijzeren kruisen en ook een spot-kruis met het opschrift Für Kultur dat in Engeland als hondenpenning werd gebruikt, medailles ter herinnering aan veldslagen, ijzeren ringen met Vaterlands dank 1914 ter vervanging van ingeleverde Afb. 3. Herinneringsbord ter gelegenheid van het bezoek van Prins Hendrik. (Veiling catalogus, Oorlogsmuseum J.A. Wilton van Reede-Colectiën.) gouden ringen, Deutsche Fahrten karte, een primitieve scheerbon voor Duitse krijgsge vangenen in Engeland, stembiljetten voor de Duitse Nationale vergadering, door de Spartakisten met klodders inkt afgestem pelde postzegels, een identiteitsplaatje van een soldaat die de gehele oorlog heeft over leefd, papieren zandzakken.9' Te veel om op te noemen. Ook van de Boerenoorlog heeft Wilton van Reede voorwerpen verzameld; een bundel telegrammen waaronder documenten van Steyn en Kruger en een Transvaalse oor- logshoed, afkomstig van de Goesenaar mr. J. Kakebeke die voor de Boerengeneraals gevochten had.10) Wilton van Reede, die ook in Transvaal gewoond had, kende Kakebeke van het bezoek van de Boerengeneraals Botha en De la Rey aan Goes in 1902. Wilton van Reede had als enige de Trans vaalse vlag wapperen bij het bezoek en zijn vierjarig zoontje overhandigde de generaals een boeket en een enveloppe.11' In de catalogus van 1929 is nauwelijks sprake van enige ordening van de collec tie. De voorwerpen zijn onderverdeeld per kamer, die 1 tot en met 4 zijn genummerd. Alleen kamer nummer 1 heeft het predi- caat 'Gruwelkamer', hier worden de meeste wapens getoond.12'Alleen de voorwerpen die het neutrale Nederland in tijden van oorlog illustreren, worden speciaal ondergebracht in de Hollandsche afdeeling. De Hollandse afdeling bevat hoofdzakelijk de papieren overblijfselen van het dagelijks leven in een neutraal land; veel distributie bescheiden die van Amsterdam en Rot terdam zijn volledig, die van Goes bijna), documenten van de N.O.T. (Nederlandse Overzee Trustmaatschappijverordeningen van territoriale commandanten, vervoers- vergunningen, passen, vergunningen om te fotograferen, bonnen ondertekend door bur gemeester De Beaufort, of uitgegeven door de vereniging Handelsbelangen, bonnen uitgegeven te Wolphaartsdijk, te Dreischor en door de Mij. De Schelde te Vlissingen.131 Verder oorlogsschoenen, oorlogssoep, oor logsgaren, oorlogshanddoeken van papier (wasbaar!) en oorlogsbenzine, die gekleurd was om ze bij diefstal te kunnen herken nen.14' tS %aj£ /.fxs 100 C/drAennrier/na aanheT'btzoe* VI jKl &rj1ePertg/wrn. f Wil a^r(^im,fCerCinonn OfitlVun/ ,'929aanJWOo:'<jpnjvmth, f/JjSflbj aan c/fn^er*

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 104