Afb. 4. Jan Adolf Wilton van Reede in 1920. (Collectie gemeentearchief Goes, THA 441159.) Maar soms kwam de oorlog dichterbij. Een verdwaalde Franse postduif kwam in Goes terecht. Het in een kokertje opgerolde dunne papiertje vertoont in potloodschrift de woorden: Rien a signaler.15> Waarschijn lijk had dit verdwaalde legerbericht geen ernstige gevolgen op het verloop van de oorlog. Verdwaalde vliegtuigbommen lieten een diepere indruk achter. Van het bombardement op Goes op 22 december 1917 werd een aantal foto's van de geschonden huizen gepresenteerd samen met een stuk van een dakgoot, een scherf en een naald van de bom. Ook de wekker, die op de getroffen zolderkamer van de woning van meneer Giesen heeft gestaan werd ge toond. Aan deze bomaanslag herinnerde ook een vaas, afgestaah door mevrouw Mohr, waar een scherf van de bom door sloeg.16' Soms stond de museumcollectie dicht bij Wilton van Reede's eigen leven. Zo liet hij de militairen die zijn huis doorzochten op verboden voedselvoorraden, een verklaring tekenen dat ze niets gevonden hadden. De verklaring bewaarde hij in zijn museum als curiositeit. Hij vertelde er wel bij dat hij niet graag een eed op zou willen doen, dat hij echt niets in huis had.17' Hij had de armband Helper Belgische Vluchtelingen die zijn zoon Jan Adolf had gedragen, ook bewaard.18' Bij de foto's van de Centrale keuken van Goes mijmerde hij datje daar voor 15 cent een lekkere portie eten kon kopen.19' Aan het plafond was een vredes- vlag bevestigd. Deze rood-wit-blauwe vlag, met in het wit een vredesduif en het jaartal 1919, liet Wilton van Reede vervaardigen om bij het sluiten van de vrede uit te steken. Eerst stond er 1918, maar het sluiten van het vredesverdrag duurde nog een jaar langer. In 1919 toen het verdrag in Versail les getekend werd, stak hij de vlag toch maar niet uit, omdat het vredesverdrag zo weinig elementen voor een werkelijke vrede bevatte.20' De Vredesgedachte Jan Adolf jr. werd geboren op 25 januari 1900 in het plaatsje Waterval-onder in Zuid- Afrika. Op dat moment verliep de Tweede Boerenoorlog nog voorspoedig voor de boeren en woonde men daar nog best veilig. Daarin kwam verandering toen de Engel sen in juni Pretoria veroverden. President Kruger vluchtte via Waterval-onder naar Mozambique om daar in oktober aan boord te gaan van het Nederlandse pantserdek- schip Gelderland. De familie Wilton van Reede is waarschijnlijk ook gevlucht voor het krijgsgeweld, want in 1901 zijn ze in Den Haag als de derde zoon geboren wordt. Deze ervaring heeft Wilton van Reede het belang van vrede doen inzien. Het mag dan ook vreemd lijken om zijn met griep bedlegerige zestienjarige zoon allerlei krijgstuig te schenken als afleiding. Maar in de ogen van zijn vader is de vurigste vredesapostel de oorlog zelf. De mensheid moest zich hebben ingeleefd in en doordron gen worden van het onmetelijke leed dat een moderne oorlog meebrengt. Want dan pas zou het vredesideaal worden verwezen lijkt.21' Zijn oorlogsmuseum zou gaan dienen als propagandamiddel voor de Vredesge dachte. Hij wilde de herinnering aan de wereldbrand van 1914/18 levendig houden en trachtte tegelijkertijd het komende ge- 101

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 105