Afb. 7. Bezoekers aan het museum Wilton van Reede. (Veilingcatalogus, Oorlogs museum J.A. Wilton van Reede-Colectiën.) den liefhebber van oud-porselein, van fraaie antieke kasten en kabinetten, kortom voor elk die belang stelt in het schoone handwerk van vroeger jaren, de antieke meubelen, het porselein, de schilderijen, boeken, het koper en tin, de Perzische en Axminster karpetten en kleedjes te komen bekijken. Met name de collectie Wilhelmina en Juliana borden in verschillende ceramische technieken in ver schillende graden van techniccose verfijning en volmaaktheid is de bijzondere aandacht waard.40) Om te ontsnappen aan deze schande en aan alle boze blikken in Goes, verbleef Wilton van Reede in Rotterdam. Daar werd hij dan ook op 14 maart 1931 aangehouden en ter beschikking van de Middelburgse justitie vastgezet. Hij werd op zaterdagmorgen vroeg, om halfzeven van zijn bed gelicht, en onmiddellijk op transport gesteld naar Middelburg.41' De zaak hield de Goesenaren erg bezig. Allerlei geruchten deden de ronde. Er zouden in de haven te Goes papieren opgevist zijn, die betrekking moesten hebben op de gepleegde malversaties bij De Kanter Hordijk's Bank. Maar het bleek een van een handels reiziger gestolen aktetas te zijn. De Goese politie wist zelfs de dief uit Heumen te ar resteren.42' Op 1 april 1931 werd Wilton van Reede weer vrijgelaten, maar hij werd nog steeds verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte. Hij moest nog voorkomen en de deurwaarder ging het interieur van zijn wo ning verkopen. De Goesenaren konden Wil ton van Reede's tafels, spiegels, vloerkleden, kast, klokje, grote Perzische tapijt, tafeltjes, ligstoel, gaskachel, geijser, haard, ledikan ten, matrassen, trap, zeil, sjoelbak, croquet- spel en hondenhok kopen.431 Aangeslagen ging Wilton van Reede in Den Haag wonen. Zijn oude woonhuis kwam twee jaar later nog in het nieuws toen er bij verbouwings werkzaamheden op de bovenverdieping achter een zinken plaat een partij handgra naten uit 1918 werd gevonden. Dit laatste overblijfsel van het Goese oorlogsmuseum werd naar het politiebureau gebracht.44' Den Haag In Den Haag wilde Wilton van Reede opnieuw beginnen. Het hielp dat hij op 23 maart 1932 werd vrijgesproken van zowel de aanklacht voor verduistering als voor valsheid in geschrifte.45' Hij kon nu met een schone lei zijn oude contacten weer aanboren. Het oorlogsmuseum moest weer herrijzen uit zijn as. Mede dankzij de tus senkomst van prins Hendrik lukte dat. Het oorlogsmuseum werd in het gebouw van het 104 Eén der vele bezoeken aan het Ventc collections J. A. Wilton van Reede. Dr. H. V. Bairns c_a 's-Gravenhage. Dir.. Olthoff. Waltmann 6 Co. Hilversum.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 108