Afb. 8. Het personeel van De Kanter Hordijk's Bank, 1920, Wijngaardstraat 19. (Collectie gemeentearchief Goes, THA 441159 Rode Kruis aan de Prinssesegracht in Den Haag ondergebracht.46' Meerdere ruimten werden met de collectie van het oorlogsmu seum ingericht en Wilton van Reede kon weer de bezoekers rondleiden. De vredes- gedachte kon weer worden uitgedragen. In 1938 schreef een journalist dat hij hoopte dat het zien van deze verschrikkingen van de oorlog er bij de jeugd, het nieuwe geslacht, de heilige wens tot uiting moge brengen de herhaling ervan te voorkomen in de toekomst.47' Wilton van Reede liep echter al tegen de ze ventig en hij had, in zijn eigen woorden, de winter van zijn leven bereikt. In 1939 werd het hem te zwaar. Op 15,16 en 17 november werd de gehele collectie van het oorlogsmu seum geveild in de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp te Den Haag.48' De eerste veilingdag van het oorlogsmuse um was een trieste, regenachtige herfstmor gen en in de veilingzaal moest de verlichting worden aangestoken. Het publiek in de zaal werd niet geraakt door de gruwelijke beschrijvingen van de voorwerpen en taste nauwelijks in de beurs. De kostbare collectie van Wilton van Reede ging weg voor dub beltjes en heel soms voor een gulden.49' De stemming werd zelfs lacherig. De toonder, de heer Hoek, prees de bebloede ulanenvaan aan met de woorden Ik zou zoo'n ding niet in mijn huis willen hebben.50' Het zakje om vrouwenhaar in te verzamelen kwam aan de beurt en Hoek wreef lachend over zijn kale schedel en zei: Ik wou dat ik het noodig had, dan kocht ik het vast. Het duurde een paar minuten voor men bijgekomen was van het lachen.51' Zo trokken de herinneringen aan de wereldoorlog aan het oog voorbij. Ontstellend door hun realiteit, luguber door hun geschiedenis en waardeloos voor de mensen.52' Op de drempel van een nieuwe wereldoorlog had blijkbaar niemand interesse in de voorwerpen van de Goese vredesapostel. De oorlog Op zondagochtend 17 september 1944 om kwart voor twaalf was Wilton van Reede samen met zijn huishoudster53' op bezoek bij 105

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 109