Afb. 2. De vernietiging van de pantserkruisers Aboukir, Hogue en Cressy. velhebber van de strijdkrachten, generaal Snijders, aan alle burgemeesters van de kustgemeenten om hem ervan in kennis te stellen wanneer het lichaam van een jongeman, een dun teer gebouwd jongetje met fijn gezicht en blauwe oogen, gevonden zou worden. Hij zou er dan voor zorgen dat het stoffelijk overschot naar Engeland werd overgebracht. Maar helaas, zonder resultaat.5' Naar de reden van de aktie van 's lands opperbevelhebber is het gissen. Dat 'jongetje' was Duncan Stubbs en hij was in 1914 vijftien jaar oud. Zijn vader was advocaat. Hij was bij het uitbreken van de Grote Oorlog kadet op het Brit- tania Royal Naval College in Dartmouth en stond bekend als een goede leerling. Zo won hij een prijs omdat op zijn rapport slechts hoge cijfers voorkwamen, inclusief zeemanschap en kennis van scheepsmoto ren. Net als de andere jongens moest hij bij het uitbreken van de oorlog onmiddellijk in actieve dienst komen en werd hij geplaatst op HMS Aboukir. De plaatsing van jongens was afgedwongen door de minister van Ma rine, Churchill, die daarvoor nadien heftig werd bekritiseerd. Voor zover we weten, spoelde het lijk van Duncan Stubbs niet op de Nederlandse kust aan. De jongeman kwam in het water terecht toen de Aboukir werd getorpedeerd. Hij werd uit het zeewater gehaald door de Cressy, die te hulp was geschoten. De Cressy onderging echter hetzelfde lot als de Aboukir en weer kwam Duncan in de golven terecht. Een jongen uit dezelfde klas in Dartmouth zag hem ten onder gaan toen hij probeerde een man te redden, die in zo'n paniek was, dat beiden ten onder gingen. In de St. Cuthbert's Church te Or- 109 UernltlXiinn bat cn9[!(d)tn <Panj«!tauiac „36o.ltlt-, _.6o8iie- imb „6rciW tutrf) boa bcllfWt Untetfeeboof .U 9- am 31Tot8«lt bee 22. September etion 20 ©eemcilcrt nocbrocftlid) Don ^oet t>nn jpoUanb. 9ind) cintr OriftinaljtiitliunB uon ^rofeffor $an& S»ol)vl)i

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 113