heen. Er werd vanzelfsprekend veel over mee doen, maar de werkende bevolking e gekankerd, maar dat hielp ook niet. deed dat niet. De vrouwen moesten voor de fc Ik werd met een aantal anderen inge- kinderen vroeg op en 's middags twee maal c kwartierd bij de timmerman Toussaint. koken, eerst voor de kinderen en dan nog z Er werd een gedeelte van de werkplaats eens voor de mannen. Die moeilijkheden c ontruimd en daar konden we dan overdag duurden de gehele zomer, want op r bivakkeren. De nachten brachten we door 15 oktober ging dat uur er pas weer af. g boven de werkplaats in ons nachtverblijf, De onvrede over het intrekken van de v natuurlijk weer in los stro, maar daar verloven duurde inmiddels al een maand t waren we inmiddels wel aan gewend.61 Op en het waren de jongens van Walcheren die r 1 april 1916 lagen we daar ook en dat was er een list op bedachten. Er was er een uit v vanouds de datum dat de reveille met één werkelijke nood naar de dokter gegaan, hij o uur vervroegd werd, maar nu was het ook had tandpijn en hij werd verwezen naar I het eerste jaar waarin de zomertijd werd de tandarts te Middelburg. Daar had hij ingevoerd. De klok ging dan een uur voor- tegelijkertijd de gelegenheid gehad om i uit. 't Gevolg was dat het voor ons twee uur even thuis aan te wippen, 't Gevolg was r minder nacht was. Men had van hogerhand dat er veel jongens van Walcheren naar de r uitgedokterd en berekend dat die zomertijd tandarts moesten. Er moest eigenlijk van r voordeel zou opleveren bij het gebruik van die list ook door anderen gebruik gemaakt I kunstlicht. De verwarring ten plattelande kunnen worden. Hoewel ik nooit in één was enorm. De boeren deden er niet aan dag heen en terug naar huis zou kunnen, i mee in verband met hun werk en dat gaf piekerde ik er eens over. Als ik nu vrijdags r natuurlijk veel moeilijkheden op zo'n plat- naar de dokter ging, zou ik dus zaterdags telandsdorp. De kantoren, de scholen en naar de tandarts moeten en die zondag P het vervoer moesten met die nieuwe tijd daarop zou er wel door de een of ander c t Afb. 3. Een treinwagon deed bij de Vlakebrug dienst als wachtlokaal voor de op- en afgaande wacht. Arie moet deze wagon goed gekend hebben. Hij stond hier in de winter van 191511916 regelmatig op wacht bij de wachtpost die in de Zanddijk was ingegraven. (Collectie gemeen tearchief Goes.) 10

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 14