Afb. 5. Toen Arie begin augustus 1914 als militair in Fort Sabina aankwam was een van zijn eerste bezigheden het vullen van een strozak. Op deze ansichtkaart worden strozakken gevuld op het kazerneterrein in Middelburg. (Collectie Dekker, Biezelinge.) slachtoffers. In Nederland zijn als gevolg van deze ziekte duizenden mensen gestor ven. Het was een erg benauwde tijd, vooral voor die gezinnen waarvan al een of meer leden aan de ziekte waren gestorven. Werd men eenmaal door de ziekte getroffen, dan had men weinig kans meer op genezing, er waren er slechts enkelen die het te boven kwamen. Het was een nieuwe ziekte en er waren nog geen geneesmiddelen tegen. Ik woonde toen op de Scheepstimmerdijk, de weg naar 't kerkhof, en ik kan me nog wel dagen herinneren dat er zes of zeven be grafenissen langs kwamen en zo was het in het gehele land en ook daarbuiten. Men zei dat deze ziekte mede het gevolg was van de oorlog, dus al was die dan bijna ten einde, het slot was voor allen erg droevig. De oorlog was nu voorbij en er waren nog ontzettend veel problemen, maar er kwa men in elk geval geen nieuwe bij Alles werd langzaam maar zeker weer normaal. Met dank aan Sjaak van Loo voor het ter beschiking stellen van de tekst van het dag boek van zijn opa. 16 Kazerns (Het vullen der stroozakken) Uitg. F. B. den Boer, Middelburg. Noten: 1. Arie van Loo verbleef meer dan een jaar in Fort Sabina bij Willemstad. In dit fort waren gedurende de Eerste Wereldoorlog onder meer Zeeuwse militairen gelegerd die behoorden tot het 14e Regiment Infan terie. 2. Dit was de tramboot 'Minister C. Lely', die van 1900 tot 1964 voer op de lijn Numansdorp - Zijpe. (Bron: W.J.J. Boot, Tramboten van de RTM, Alkmaar 1983.) 3. Het kostte Arie van Loo veel tijd om tijdens een korte verlofperiode Schouwen-Duiveland te bereiken. Vooral om vanuit Fort Sabina in Steenbergen te komen was lastig. In Steenbergen stond de tram naar het veer Anna-Jacoba -Zijpe gereed. Vanaf Zijpe ging het dan verder met de tram via Duiveland naar Zierikzee. 4. Cornelis Bolier was schippersknecht en woonde met zijn vrouw Jannetje Hoogstrate in het Schuttershof te Yerseke. 5. Kristiaan Maas woonde met zijn vrouw Cornelia Kole en hun kinderen Mina, Adriaan en Marinus in de Welhoek te Kruiningen. 6. Timmerman Pieter Reinier Toussaint woonde in de dorpskom van Cadzand. Hij was gehuwd met Jannetje Jozina Buijze en ze hadden twee zoons: Izaak Pieter en Pieter Izaak Reinier.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 20